Σας  γνωρίζουμε ότι το Σωματείο Αναπήρων Α.μ.Ε.Α Νομού Χανίων είναι το μόνο που δικαιούται, βάσει νόμου, μεταφορά αναπήρων με αμαξίδιο και των συνοδών τους με το  «ΛΕΥΚΟ ΤΑΞΙ».

Το Σωματείο έχει στην κατοχή του δύο «ΛΕΥΚΑ ΤΑΞΙ» με αριθμούς κυκλοφορίας ΤΑΖ 6607 και ΤΑΖ 6620 τα οποία μετά από ανοικτό διαγωνισμό και με την υπ΄αριθ. 135-26/06/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τα εκμισθώσαμε στον Νικόλαο Μαραγκουδάκη με το  δικαίωμα απλής κατοχής και χρήσης για την μεταφορά και μόνο ατόμων με κινητικές αναπηρίες – αμαξίδιο και των συνοδών τους.

Κάθε προηγούμενος εκμισθωτής παύει να έχει  δικαίωμα μεταφοράς κινητικά αναπήρων και συνοδών τους με οποιοδήποτε τρόπο και με οποιοδήποτε άλλο μέσο.

Τα νέα τηλέφωνα επικοινωνίας  των ΛΕΥΚΩΝ ΤΑΞΙ είναι:

6934419910,6970917991,698660130.

Τα Σωματείο Α.μ.Ε.Α. Νομού Χανίων εκπροσωπείται νόμιμα από την Πρόεδρο κ. Αμαλία Μπασιά και τον Γενικό Γραμματέα κ. Γιώργο Παπαδάκη.