Τις προμήθειες σε εταιρία μέλους της Διοικούσας Επιτροπής και το ζήτημα της διπλής ιδιότητα του Προέδρου κ. Σάκη Κουβάτσου καλείται να διερευνήσει το Ελληνικό Κοινοβούλιο

Ένα πολύ σοβαρό θέμα είχε αποκαλύψει με δημοσίευμα του το Flashnews.gr στις 09 Μάιου 2017, ένα θέμα που είχε συμπέσει με την τότε επίσκεψη του Γ.Γ. Αθλητισμού κ. Ι. Συναδινού στα Χανιά. 

Οι προμήθειες σε μέλος της Διοικούσας Επιτροπής

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ και τα στοιχεία που έχουμε στην διάθεση μας, από τα τέλη του 2015 και μέχρι τον Νοέμβριο του 2016, το ΕΑΚ Χανίων σύναψε συμβάσεις προμηθειών με δύο εταιρίες οι οποίες φέρεται να ανήκουν σε μέλος της Διοίκησης.

Πρόκειται για 11 προμήθειες που ανέρχονται στο ποσό των 17.800€ περίπου και αφορούν σε προμήθεια υλικών και υπηρεσιών από δύο διαφορετικές εταιρίες στις οποίες φέρεται να συμμετέχει ως μέτοχος ένα μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Χανίων.

Η ερώτηση στην Βουλή και η σκληρή ανακοίνωση – καταγγελία της Σκακιστικής Ακαδημίας Χανίων

Το παραπάνω θέμα, αλλά και το ερώτημα του κατά πόσο η θέση του προέδρου του ΕΑΚ Χανίων κ. Σάκη Κουβάτσου, που ταυτόχρονα έχει και την ιδιότητα του Προέδρου του Αθλητικού σωματείου ΚΥΔΩΝ, δημιουργεί θέμα προνομιακής μεταχείρισης του ΚΥΔΩΝ, έναντι των άλλων σωματείων, φέρνει με ερώτηση του στην Βουλή ο Γραμματέας της Κ.Ο. της Δημοκρατικής Συμπαράταξης και Βουλευτής Ηρακλείου, κ. Βασίλης Κεγκέρογλου.

Συγκεκριμένα για τις προμήθειες στο ΕΑΚ Χανίων, ο Βουλευτής ρωτάει εάν «Σύμφωνα με δημοσιεύματα, στο εν λόγω ΝΠΔΔ δεν τηρούνται οι διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) που αφορά την απαγόρευση ανάθεσης προμηθειών σε μέλη της διοίκησης φορέα λόγω σύγκρουσης συμφερόντων. Ειδικότερα, στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Χανίων φέρεται να γίνονται επανειλημμένα αναθέσεις έργων και προμηθειών σε μέλος της επιτροπής διοίκησης κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας».

Ενώ συνεχίσει με το θέμα της διπλής ιδιότητας του κ. Σάκη Κουβάτσου, με την τοποθέτηση «Επίσης, σύμφωνα με δημοσιεύματα, τη θέση του προέδρου του ΝΠΔΔ φέρεται να κατέχει πρόσωπο που ταυτοχρόνως έχει την ιδιότητα του προέδρου ενός εκ των αθλητικών συλλόγων της περιοχής, γεγονός που προκαλεί την εύλογη ανησυχία ως προς την τήρηση των κανόνων που αφορούν την ισότιμη συμμετοχή όλων των αθλητικών φορέων της περιοχής στις εγκαταστάσεις του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Χανίων και να μην δημιουργούνται προϋποθέσεις προνομιακής μεταχείρισης κάποιου εξ’ αυτών».  

Μάλιστα πρόσφατα, στις 02 Σεπτεμβρίου 2017, η Σκακιστική Ακαδημία Χανίων  με μία πολύ σκληρή ανακοίνωση είχε καταγγείλει τον Πρόεδρο του ΕΑΚΧ κ. Σάκη Κουβάτσο για μεροληπτική στάση, αναφέροντας μεταξύ άλλων:

Πως γίνεται ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διοίκησης του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Χανίων, από την θέση ευθύνης που έχει για το καλό του αθλητισμού της Πόλης να μεροληπτεί εξόφθαλμα υπέρ του εαυτού του - υπέρ του σωματείου που είναι Πρόεδρος - χωρίς να κρατά στοιχειώδη προσχήματα ισοτιμίας ή αμεροληψίας; Μήπως του διέφυγε ότι υπάρχουν και άλλα σωματεία που έχουν ανάγκες;  

Μπορείτε να δείτε όλη την ανακοίνωση στο σχετικό δημοσίευμα.

Όλο το κείμενο της ερώτησης του Β. Κεγκέρογλου

«Λειτουργία εποπτευόμενου από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ΝΠΔΔ με την επωνυμία Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Χανίων».

Ο Γραμματέας της Κ.Ο. Δημοκρατικής Συμπαράταξης και Βουλευτής Ηρακλείου, κ. Βασίλης Κεγκέρογλου κατέθεσε ερώτηση προς τo Υπουργείo Πολιτισμού και Αθλητισμού για τη λειτουργία του εποπτευόμενου από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ΝΠΔΔ με την επωνυμία Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Χανίων

Το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:   

«Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Χανίων, ιδρύθηκε με το π.δ. 54/2000 (Α΄ 43), εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 53/1998 (Α΄ 53) όπως ισχύουν και η διοίκησή του ορίζεται με αποφάσεις του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΥΟΔΔ 297/28.4.2015).

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, στο εν λόγω ΝΠΔΔ δεν τηρούνται οι διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) που αφορά την απαγόρευση ανάθεσης προμηθειών σε μέλη της διοίκησης φορέα λόγω σύγκρουσης συμφερόντων. Ειδικότερα, στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Χανίων φέρεται να γίνονται επανειλημμένα αναθέσεις έργων και προμηθειών σε μέλος της επιτροπής διοίκησης κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας. 

Επίσης, σύμφωνα με δημοσιεύματα, τη θέση του προέδρου του ΝΠΔΔ φέρεται να κατέχει πρόσωπο που ταυτοχρόνως έχει την ιδιότητα του προέδρου ενός εκ των αθλητικών συλλόγων της περιοχής, γεγονός που προκαλεί την εύλογη ανησυχία ως προς την τήρηση των κανόνων που αφορούν την ισότιμη συμμετοχή όλων των αθλητικών φορέων της περιοχής στις εγκαταστάσεις του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Χανίων και να μην δημιουργούνται προϋποθέσεις προνομιακής μεταχείρισης κάποιου εξ’ αυτών. 

Επειδή, το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Χανίων αποτελεί σημαντικό φορέα αθλητισμού και πολιτισμού και οι υπηρεσίες του είναι ιδιαιτέρως σημαντικές για την τοπική κοινωνία.

Επειδή, η εποπτεία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΓΓΑ) επί του εν λόγω ΝΠΔΔ συνιστά συγκεκριμένες υποχρεώσεις και ευθύνες.

Επειδή, η τήρηση της κείμενης νομοθεσίας περί προμηθειών και ιδίως το ζήτημα της σύγκρουσης συμφερόντων συνιστά ουσιώδες ζήτημα που σχετίζεται με την άσκηση της αρμοδιότητας εποπτείας εκ μέρους του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Επειδή, όλοι οι αθλητικοί φορείς της περιοχής πρέπει να έχουν ισότιμη πρόσβαση στις εγκαταστάσεις του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Χανίων και δεν θα πρέπει να δημιουργούνται προϋποθέσεις ευνοϊκής μεταχείρισης ορισμένων εξ αυτών εις βάρος των υπολοίπων. 

Ερωτάσθε κυρία Υπουργέ:

Σε ποιες άμεσες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε ώστε να διερευνηθεί τόσο το ζήτημα της τήρησης των διατάξεων που αφορούν την ανάθεση έργων και προμηθειών σε μέλη της επιτροπής διοίκησης, στο ΝΠΔΔ με την επωνυμία Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Χανίων, όσο και το ζήτημα της ισότιμης συμμετοχής όλων των αθλητικών φορέων και σωματείων της περιοχής στις υπηρεσίες και εγκαταστάσεις του εν λόγω ΝΠΔΔ;».