Αντικείμενο της συμμετοχικής διαδικασίας είναι η ενίσχυση της σχέσης ανάμεσα στην επιστήμη, την πολιτεία και την τοπική κοινωνία σε ότι αφορά τη διαχείριση των πλημμυρικών κινδύνων και η ενεργή συμμετοχή των αρμόδιων φορέων

Το Εργαστήριο Υδρολογίας & Αξιοποίησης Υδατικών πόρων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με την υποστήριξη του Δήμου Ρεθύμνου διοργανώνει το 3ο Συμμετοχικό Εργαστήριο «Προετοιμάζοντας τις παράκτιες κοινωνίες για την έγκαιρη αντιμετώπιση ακραίων υδρο-μετεωρολογικών φαινομένων», στο Ρέθυμνο Κρήτης στις 29 Σεπτεμβρίου 2017, στο Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Ρεθύμνου (οδός Μαρκέλλου, Μασταμπάς).

Η εκδήλωση αποτελεί συνέχεια των δύο προηγούμενων συμμετοχικών εργαστηρίων (Οκτώβριος 2015 και Ιούνιος 2016). Αντικείμενο της συμμετοχικής διαδικασίας είναι η ενίσχυση της σχέσης ανάμεσα στην επιστήμη, την πολιτεία και την τοπική κοινωνία σε ότι αφορά τη διαχείριση των πλημμυρικών κινδύνων και η ενεργή συμμετοχή των αρμόδιων φορέων, με απώτερο σκοπό τον κοινό σχεδιασμό ενός Σχεδίου Δράσης διαχείρισης πλημμυρικού κινδύνου για το Ρέθυμνο. 

Η εκδήλωση περιλαμβάνει επίδειξη των τεχνολογικών εργαλείων που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου PEARL καθώς και των δυνατοτήτων χρήσης τους από την τοπική αυτοδιοίκηση, και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου για την περιοχή μελέτης του Ρεθύμνου. 
Στο 3ο συμμετοχικό εργαστήριο θα συμμετέχουν ξανά εκπρόσωποι των δομών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμος Ρεθύμνου, Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, ΔΕΥΑΡ, Λιμενικό Ταμείο, Οργανισμός Ανάπτυξης Ρεθύμνου, Πυροσβεστική Υπηρεσία, κ.ά.) και της τοπικής κοινωνίας (Περιβαλλοντικές ΜΚΟ, Τοπικοί σύλλογοι, κοκ). 

Την εκδήλωση θα χαιρετίσει ο Δήμαρχος Ρεθύμνου κος Γ. Μαρινάκης.