Από την Περιφέρεια ανατέθηκε μελέτη για συνολικές παρεμβάσεις στον δρόμο όπου σκοτώθηκαν ο Γιάννης και η Στέλλα - Τι θα περιλαμβάνουν - Απορρίπτεται ο κυκλικός κόμβος.

Η ολοκληρωμένη παρέμβαση στον δρόμο, που ξεκινά από το ΕΠΛ Ακρωτηρίου, περνά από την είσοδο του Πολυτεχνείου Κρήτης και μέχρι τα όρια του οικισμού των Κουνουπιδιανών είναι το αντικείμενο μελέτης, η οποία ανατέθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης σε μηχανικό.

Η πρόταση, εκτός από την κατασκευή πεζοδρομίων – όπου δεν υπάρχουν – περιλαμβάνει και υπόγειες διαβάσεις πεζών καθώς και νόμιμη χωροθέτηση στάσεων λεωφορείων.

Αυτό αναφέρεται σε ανακοίνωση  της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Χανίων, στην οποία επιπλέον επισημαίνεται πως η τοποθέτηση των φωτεινών σηματοδοτών στην είσοδο του Πολυτεχνείου γίνεται σε συνεργασία των αρμοδίων υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας και του Δήμου Χανίων, ενώ απορρίπτεται η μεμονωμένη κατασκευή κυκλικού κόμβου.

Αναλυτικότερα στην ανακοίνωση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Χανίων αναφέρονται τα εξής:

• Με την 175336/24-8-2017 (ΑΔΑ: 6Θ1Ε7ΛΚ-Φ0Δ) Απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης εγκρίθηκε άμεσα διάθεση πίστωσης 20.000€, για την μίσθωση μηχανημάτων προκείμενου να εκτελεστούν οι «Επείγουσες Εργασίες Διαμόρφωσης Κόμβου Πολυτεχνείου» σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Χανίων, που προβλέπονται στην εγκεκριμένη μελέτη εγκατάστασης φωτεινής σηματοδότησης στο κόμβο Εισόδου-Εξόδου του Πολυτεχνείου Κρήτης και του Κολυμβητηρίου Δ. Χανίων που έχει χορηγηθεί από την Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων στο Δήμο Χανίων. Συγκεκριμένα από την Υπηρεσία μας εκτελούνται όλες οι απαιτούμενες εργασίες διαμόρφωσης του κόμβου προκειμένου να τοποθετηθούν από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου οι φωτεινοί σηματοδότες. 

• Έχει ανατεθεί από την Περιφέρεια, σε ιδιώτη μηχανικό, διερεύνηση ολοκληρωμένης αντιμετώπισης του προβλήματος, από το Πολυκλαδικό ως τα όρια του οικισμού, που θα περιλαμβάνει την κατασκευή πεζοδρομίων σε συνδυασμό με την νόμιμη χωροθέτηση στάσεων λεωφορείων και την κατασκευή υπογείων διαβάσεων για την κίνηση των πεζών, όπως και σύνταξη σχετικής μελέτης, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. 

• Η  κατασκευή κυκλικού κυκλοφοριακού κόμβου εξωτερικά της πύλης εισόδου του Πολυτεχνείου, προτάθηκε μόνο για τη ρύθμιση κυκλοφορίας των οχημάτων προς το Πολυτεχνείο και το Κολυμβητήριο (όταν τεθεί σε λειτουργία και εφ’ όσον μεταφερθεί η είσοδός του νοτιότερα της εγκεκριμένης), σε αντικατάσταση των εγκεκριμένων ισόπεδων κυκλοφοριακών συνδέσεων και απαιτεί σοβαρές διορθώσεις και σύνταξη ολοκληρωμένης μελέτης σύμφωνα με τις προδιαγραφές, προκειμένου να χορηγηθούν οι απαιτούμενες εγκρίσεις για την υλοποίηση του. Πέρα των παραπάνω δεν δίνει λύσεις για τη διάβαση πεζών, ούτε επιλύει το πρόβλημα κατασκευής των πεζοδρομίων και στάσεων λεωφορείων, ενώ δημιουργεί προβλήματα πρόσβασης στης παρόδιες ιδιοκτησίες.