Οι ωφελούμενοι από αυτήν την διανομή ήταν πάνω από 3.950 άτομα . 

Ο Δήμος Πλατανιά  παρέλαβε, από Μεμονωμένους  Παραγωγούς  , με έδρα:  τον Τύρναβο και την Ανάβρα Αγιάς Λάρισσας,  11.655 κιλά (ΡΟΔΑΚΙΝΑ & ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ) και 8.117 κιλά ΜΗΛΑ, αντίστοιχα, μέσω του προγράμματος αποσυρόμενων  προϊόντων,  κανονισμών (ΕΚ) 543/2011, 1308/2013,  1031/14, 1369/15, 921/2016, 1165/2017 αποκλειστικά και μόνο για την δωρεά διανομή, από τον δικαιούχο φορέα παραλαβής. 

Από τις παραπάνω ποσότητες: α)  τα ΡΟΔΑΚΙΝΑ & ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ  διανεμήθηκαν , με ευθύνη του Δήμου Πλατανιά,  ως φορέας παραλαβής  σε όλες τις Σχολικές Μονάδες , Πρωτοβάθμιας  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας, καθώς και στο Εσπερινό ΕΠΑΛ Πλατανιά  και β) τα ΜΗΛΑ διανεμήθηκαν , επίσης, με ευθύνη του Δήμου Πλατανιά,  ως φορέας παραλαβής  στις Τοπικές Κοινότητες της Δημοτικής Ενότητας Βουκολιών .

Οι ωφελούμενοι από αυτήν την διανομή ήταν πάνω από 3.950 άτομα . 

Σε επόμενες παραλαβές θα διανεμηθούν, στις υπόλοιπες Δημοτικές & Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Πλατανιά. 

Με την ευκαιρία θα θέλαμε να εκφράσουμε ένα  μεγάλο ευχαριστώ  για την συνεργασία,  όλων  που συμμετείχαν στην εύρυθμη διανομή ( Προέδρους Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Σχολικών Μονάδων , στις Δ/νσεις και στους Εκπαιδευτικούς, αυτών, καθώς και στους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων  ), γιατί χωρίς την βοήθεια τους  δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί  η παραπάνω  διανομή.
Πιστεύουμε ότι και στο άμεσο μέλλον θα έχουν την ίδια συνεργασία ,δεδομένου ότι πρόθεση μας είναι η  συνεχή παραλαβή φρούτων , που δεν έχουμε σε επάρκεια στην περιοχή μας, βοηθώντας ο καθένας από την θέση του τους συνανθρώπους  μας και την ελληνική οικονομία .
  Τέλος ιδιαίτερα ευχαριστούμε  την Διοίκηση του Αγροτικού Συνεταιρισμού Χανίων, για την δωρεά παραχώρηση των εγκαταστάσεων του, στο Συσκευαστήριο Γερανίου, που χρησιμοποιήθηκαν ως χώροι  εκφόρτωσης   και αποθήκευσης , αλλά και για  την  υλικοτεχνική υποδομή  και ανθρώπινο δυναμικό , που διάθεσε,  για την φόρτωση, κατά την διανομή.