Ο «Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου & Ν. Ηρακλείου» σε συνεργασία με τον γαλλικό οργανισμό Eurocircle Rhones Alpes και τον ισπανικό οργανισμό Asociacion Deses 3, υλοποιεί το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Εθελοντισμός για την Στήριξη των Δικαιωμάτων της Γυναίκας», στο πλαίσιο του προγράμματος «Erasmus+ Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία» EVS.

Το πρόγραμμα «Εθελοντισμός για την Στήριξη των Δικαιωμάτων της Γυναίκας» δίνει την ευκαιρία σε δύο νέα άτομα από την Ισπανία και την Γαλλία, να απασχοληθούν, μέσω της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας,  στον Σύνδεσμο Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου, για διάστημα 10 μηνών.

'Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση "στις 8 Σεπτεμβρίου 2017, ο Σύνδεσμος καλωσόρισε στα γραφεία του τις εθελόντριες Myriam Didry (Γαλλία) και Rebeca Rodrigo (Ισπανία). Στόχος του προγράμματος είναι οι εθελόντριες να αποκτήσουν εμπειρία μέσω της συμμετοχής στην καθημερινή εργασία ενός τοπικού, μη-κυβερνητικού, μη-κερδοσκοπικού οργανισμού, σε ένα διαφορετικό πολιτισμικό πλαίσιο. Οι εθελόντριες θα ασχοληθούν ενεργά με θέματα κοινωνικής φροντίδας και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, εστιάζοντας στα δικαιώματα της γυναίκας και την προστασία των θυμάτων ενδο-οικογενειακής βίας.

Βασικός σκοπός του Συνδέσμου είναι η ανάδειξη και προώθηση των αρχών του εθελοντισμού και της προσφοράς στην κοινότητα, καθώς και η ενθάρρυνση όλο και περισσότερων νέων να εργαστούν στο τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι διακρατικές συνεργασίες και ανταλλαγές νέων, προσφέρουν ενεργά προς αυτήν την κατεύθυνση και αποτελούν βασικό πυλώνα για την εκπλήρωση των σκοπών αυτών. 

Η διάθεση συνεργασίας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο καθώς και η εκδήλωση ενδιαφέροντος από νέους ανθρώπους να απασχοληθούν στον οργανισμό μας, μας χαροποιεί ιδιαιτέρως και μας ενθαρρύνει να συνεχίσουμε την προσπάθεια μας στην υποστήριξη των αδύναμων ομάδων της κοινωνίας μας.

Η Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία EVS προσφέρει την δυνατότητα σε νέους ηλικίας 17-30 ετών να παρέχουν, μέσω της προσωπικής τους δέσμευσης, υπηρεσίες σε εθελοντική βάση, διάρκειας 2 έως και 12 μηνών σε κάποια άλλη χώρα εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης."