Ανακοινώνεται η έναρξη ομάδας συμβουλευτικής γονέων με συναντήσεις δίωρης διάρκειας σε εβδομαδιαία βάση και συντονιστή τον Γιώργο Κανδύλη, Ψυχολόγο MSc, εκπαιδευμένο στη Συστημική Συμβουλευτική & Ψυχοθεραπεία, μέλος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Οικογενειακής Θεραπεία.

Η ομάδα αυτή, θα δίνει έμφαση στους τρόπους αποτελεσματικότερης επικοινωνίας στο οικογενειακό περιβάλλον. Οι στόχοι της ομάδας θα είναι:

α. Να αναπτύξει ικανοποιητικά επίπεδα συνεργασίας των γονέων με τα παιδιά τους.
β. Να βοηθήσει τους γονείς προκειμένου να μπορούν να ανιχνεύσουν και να διαχειριστούν τις δυσκολίες των παιδιών τους.
γ. Να αναπτύξει την ικανότητα της «οριοθέτησης» στο οικογενειακό  περιβάλλον με σκοπό την αυτονομία των παιδιών.
δ. Να παρέχει επαρκή εφόδια μέσω της συμβουλευτικής για την αποτελεσματικότερη αλληλεπίδραση των γονέων με τα παιδιά που παρουσιάζουν: 
 συναισθηματικά προβλήματα,
 αναπτυξιακές διαταραχές, 
 προβληματική ή παραβατική συμπεριφορά, 
 εθισμό σε ουσίες, ή στο διαδίκτυο, 
 μαθησιακές δυσκολίες, χαμηλή σχολική επίδοση, χαμηλή αυτοπεποίθηση.
ε. Να παρέχει επαρκή συμβουλευτική στους γονείς, προκειμένου να δύνανται να υποστηρίξουν αποτελεσματικότερα τα παιδιά τους, στις ματαιώσεις και στις απογοητεύσεις της καθημερινής ζωής.
στ. Να βοηθήσει στην αναγνώριση του πώς η συναισθηματική κατάσταση των γονέων επηρεάζει την διάθεση και την συμπεριφορά των παιδιών τους.
ζ. Να παρέχει βοήθεια στους γονείς προκειμένου να αναγνωρίσουν το πώς οι «ρόλοι» που έμαθαν να «παίζουν» από  παιδιά, μέσα στις οικογένειες καταγωγής τους και τα παράπονα που είχαν και έχουν οι ίδιοι από τους γονείς τους, δύνανται να επηρεάζουν την αλληλεπίδραση με τα παιδιά τους.
η. Να προτείνει στους γονείς κατάλληλους τρόπους επικοινωνίας με τα παιδιά τους, ανάλογα με το αν αυτά βρίσκονται στην νηπιακή, παιδική ή εφηβική ηλικία.
θ. Να βελτιώσει την επικοινωνία – συνεργασία μεταξύ του σχολείου και της οικογένειας.

Η ομάδα θα λειτουργήσει σύμφωνα με τις αρχές της συστημικής ψυχοθεραπείας  και της θεραπείας οικογένειας.

Όπως πάντα, η συμμετοχή, των ενδιαφερομένων είναι δωρεάν, όπως σε όλες, τις ανοικτές στο κοινό, εκδηλώσεις του Κοινωνικού Χώρου των Ιδρυμάτων Α. & Μ. Καλοκαιρινού. Η προαιρετική συνεισφορά σε συσκευασμένα τρόφιμα για την ενίσχυση της δράσης των Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών (Κοινωνικό Παντοπωλείο και Συσσίτιο - "Φαγητό με την Αγάπη μας") των Ιδρυμάτων Α. & Μ. Καλοκαιρινού, που στηρίζουν άτομα και οικογένειες σε οικονομική δυσπραγία και αποκλεισμό, θα είναι πάντοτε ευπρόσδεκτη.

Παρακαλούμε όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην Σχολή Γονέων να κάνουν την εγγραφή τους:

• Τηλεφωνικά, στο 2810-244115 (ώρες 09:00 -12:00) από Δευτέρα έως Παρασκευή, έως και την Παρασκευή 13/10 &
• Με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (στην διεύθυνση: [email protected]) με Θέμα «Σχολή Γονέων» και αποστολή των στοιχείων επικοινωνίας σας, μέχρι την Παρασκευή 13/10.