Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Κατάστημα του Δήμου Πλατανιά στο Γεράνι Κυδωνίας πραγματοποιείται στις 6/10/2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.30, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-06-2010) για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Θέματα ημερήσιας διάταξης

Θέμα 1ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού και ετήσιου προγράμματος δράσης έτους 2017
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά
Θέμα 2ο: Ανάκληση πίστωσης και ψήφιση νέας
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά
Θέμα 3ο: Έγκριση διενέργειας προμήθειας καύσιμων και λιπαντικών για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων, μηχανημάτων & οχημάτων του Δήμου Πλατανιά και των νομικών του προσώπων 2017 - 2018
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά
Θέμα 4ο: Κατανομή πίστωσης ποσού 39.360,00€  από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς  Πόρους έτους 2017 (Γ΄ κατανομή) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των  σχολείων και απόδοσή του στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Πλατανιά
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Καλαϊτζάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά
Θέμα 5ο: Σημειακές Τροποποιήσεις ΣΧΟΟΑΠ
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά
Θέμα 6ο: Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης έργου με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ», προϋπολογισμού 295.000,00 €
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά
Θέμα 7ο: Παράταση προθεσμίας του έργου με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΑΝΩΣΚΕΛΗΣ, ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ, ΚΑΚΟΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ»
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά
Θέμα 8ο: Παράταση Προθεσμίας του Έργου με Τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 11ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΣΤΙΣ Τ.Κ.ΓΕΡΑΝΙΟΥ ΚΑΙ Τ.Κ.ΚΟΝΤΟΜΑΡΙΟΥ» 
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά
Θέμα 9ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ.ΚΑΜΙΣΙΑΝΩΝ» 
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά
Θέμα 10ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ – ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΠΛΑΤΑΝΙΑ - ΚΟΝΤΟΜΑΡΙΟΥ- ΜΑΛΕΜΕ»
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά
Θέμα 11ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στο βρεφονηπιακό σταθμό του Δ.Δ. Κοντομαρί του Δήμου Πλατανιά»
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά
Θέμα 12ο: Έγκριση προμήθειας στεφάνων για τις επετειακές  εκδηλώσεις της 28ης Οκτωβρίου 1940, που θα συμμετέχει ο Δήμος Πλατανιά και ψήφιση σχετικής  πίστωσης
Εισηγητής: κ. Νικόλαος Δασκαλάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά
Θέμα 13ο: Συνδιοργάνωση Δήμου Πλατανιά, με την Πολιτιστική Εταιρεία Κρήτης και  άλλους φορείς  του Ν.Χανίων  της εκπαιδευτικής δράσης cine-Μαθήματα και του 5ου Κινηματογραφικού Φεστιβάλ Χανίων, που θα διεξαχθούν 25/10 έως 04/11/2017 στο Πνευματικό Κέντρο Χανιων
Εισηγητής: κ. Νικόλαος Δασκαλάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά
Θέμα 14ο: Σύναψη συμφωνίας με πιστωτικό ίδρυμα για την τήρηση των χρηματικών διαθεσίμων του Δήμου Πλατανιά με κριτήριο την πιο συμφέρουσα προσφορά  
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά
Θέμα 15ο: Συμμετοχή Δήμου Πλατανιά, ως συνδιοργανωτής με τον Αθλητικό Όμιλο Χανίων “Ο ΚΥΔΩΝ”, στο Μεσογειακό Πρωτάθλημα σκακιού νεανικών κατηγοριών “3ο Διεθνές Σκακιστικό Τουρνουά {Ε.ΚΡΟΜΜΥΔΑΚΗΣ}”, που θα γίνει από 20/10 έως και 28/10/2017, στο Γεράνι Πλατανιά, στο ξενοδοχείο Caldera Creta Paradise  και ψήφιση σχετικής πίστωσης
Εισηγητής: κ. Νικόλαος Δασκαλάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά
Θέμα 16ο: Συμμετοχή Δήμου Πλατανιά, ως συνδιοργανωτής στις εορταστικές εκδηλώσεις για τα 50 έτη λειτουργίας και προσφοράς της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Καλαϊτζάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά
Θέμα 17ο: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Πλατανιά στην 8η “Έκθεση Τοπικών Προϊόντων και Υπηρεσιών Κρήτη Η Μεγάλη Συνάντηση & Τοπικές Γεύσεις Ελλάδας'' , που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη από 28 Οκτωβρίου έως 31  Οκτωβρίου  2017, ορισμός εκπροσώπων και διάθεση της σχετικής πίστωσης (κάλυψη εξόδων περιπτέρου, μετακίνησης & διαμονής)”
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά
Θέμα 18ο: Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στην Κιοσέ Αλεξάνδρα του Αντωνίου, κάτοικο Δ.Κ. Γερανίου Δ.Ε. Πλατανιά Δήμου Πλατανιά
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά
Θέμα 19ο: Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στην Μαλεφιουδάκη Κλεάνθη του Αθανασίου, κάτοικο Τ.Κ. Φουρνέ  Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά 
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά
Θέμα 20ο: Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στον Στυλιανουδάκη Χρήστο του Εμμανουήλ , κάτοικο Τ.Κ. Μεσκλών, Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά
Θέμα 21ο: Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στον Ανδρεαδάκη Μιχαήλ του Εμμανουήλ, κάτοικο Τ.Κ. Ψαθογιάννου, Δ.Ε. Μουσούρων, Δήμου Πλατανιά
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά
Θέμα 22ο: Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στο Βαγιάκη Εμμανουήλ του Παναγιώτη, κάτοικο Τ.Κ. Σκινέ, Δ.Ε. Μουσούρων, Δήμου Πλατανιά
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά
Θέμα 23ο: Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στο Δημητρογιαννάκη Ιωάννη του Στυλιανού, κάτοικο Τ.Κ. Βατόλακκου, Δ.Ε. Μουσούρων, Δήμου Πλατανιά
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά
Θέμα 24ο: Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στον Κουρνιδάκη Νεκτάριο του Ελευθερίου, κάτοικο Τ.Κ. Βατόλακκου, Δ.Ε. Μουσούρων, Δήμου Πλατανιά
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά
Θέμα 25ο: Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στον Κατσουλάκη Εμμανουήλ του Δημητρίου, κάτοικο Τ.Κ. Βατόλακκου, Δ.Ε. Μουσούρων, Δήμου Πλατανιά
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά
Θέμα 26ο: Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στον Καψαλάκη Νικόλαο του Κωνσταντίνου, που δραστηριοποιείται στην Τ.Κ. Βατόλακκου, Δ.Ε. Μουσούρων, Δήμου Πλατανιά
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 27ο: Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στη Αλιγιζάκη Σοφία του Κωνσταντίνου, κάτοικο Τ.Κ. Ορθουνίου, Δ.Ε. Μουσούρων , Δήμου Πλατανιά
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά
Θέμα 28ο: Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στη Βαγιάκη Μαρίνα του Παναγιώτη, κάτοικο Τ.Κ. Σκινέ Δ.Ε. Μουσούρων , Δήμου Πλατανιά
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά