Το βραβείο έχει την ονομασία «ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ν. ΧΑΖΙΡΗ»-Το ποσό του βραβείου ανέρχεται στα 500 ευρώ -Το βραβείο δίνεται εφ’ άπαξ στους δικαιούχους 

Η Διοικούσα επιτροπή του Χαζίρειου κληροδοτήματος προσκαλεί σε βράβευση χωρίς διαγωνισμό για το ακαδημαϊκό έτος 2016 – 2017 αριστούχους φοιτητές της Ιατρικής Σχολής Ελληνικών Πανεπιστημίων καταγόμενους από το νομό Χανίων.                    

Το βραβείο έχει την ονομασία «ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ν. ΧΑΖΙΡΗ».
Το ποσό του βραβείου ανέρχεται στα 500 ευρώ .
Το βραβείο δίνεται εφ’ άπαξ στους δικαιούχους .

Ο αριθμός των βραβείων είναι 20 και αναφέρεται σε αριστούχους φοιτητές Ιατρικής Ελληνικών Πανεπιστημίων, (οι είκοσι πρώτοι με βαθμολογία άριστα από 8,50 έως 10 καταγόμενοι από τον Νομό Χανίων.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν στη διοικούσα επιτροπή του ιδρύματος , (Ενορία Αγίας Μαρίνας 73100 Χανιά). Τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 Α) Αίτηση

 Β) Πιστοποιητικό εντοπιότητας από το οποίο να προκύπτει η καταγωγή τους από το νομό Χανίων.

 Γ) Βεβαίωση από τη γραμματεία της σχολής τους ή του τμήματος που να βεβαιώνει ότι έχουν εξετασθεί επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα των προηγούμενων εξαμήνων.

Δ) Αναλυτική βαθμολογία των δυο τελευταίων εξαμήνων και η επίδοση τους , να είναι κατά μέσον όρο 8,5 και άνω( άριστη) βεβαιωμένη από την γραμματεία της σχολής.

Κατάθεση των δικαιολογητικών έως 31-10-2017.

Ουδεμία παραλαβή δικαιολογητικών θα γίνει δεχτή μετά την παραπάνω ημερομηνία αποδεικνυόμενη από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου.

Πληροφορίες Π. Γεώργιο Περάκη τηλ. 6977826215.