Από την Δ/νση Δασών Χανίων γνωστοποιείται η κίνηση των επισκεπτών στον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς κατά  το μήνα Σεπτέμβριο του 2017.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017
Αριθμός Επισκεπτών από Ξυλόσκαλο           26.217
Αριθμός Επισκεπτών από Αγία Ρουμέλη         2.417
Συνολικός Αριθμός Επισκεπτών                    28.634
 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ  2016
Αριθμός Επισκεπτών από Ξυλόσκαλο           25.488
Αριθμός Επισκεπτών από Αγία Ρουμέλη         2.423
Συνολικός Αριθμός Επισκεπτών                    27.911
 
H συνολική κίνηση εμφανίζεται αυξημένη έναντι του Σεπτεμβρίου του 2016 κατά 2.52% ποσοστό που αντιστοιχεί σε 723 άτομα. Ο Εθνικός Δρυμός Σαμαριάς ήταν κλειστός τις 2 τελευταίες μέρες του Σεπτεμβρίου εξαιτίας καιρικών συνθηκών.

Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα το σύστημα επικούρησης των επισκεπτών του Δρυμού λειτούργησε συνδράμοντάς τους ως εξής:

α) Για το τμήμα Ξυλόσκαλο-Σαμαριά σε 13 περιπτώσεις.
β) Για το τμήμα Σαμαριά-Αγ. Ρουμέλη σε 26 περιπτώσεις.

Ιατρική παρέμβαση και περίθαλψη παρασχέθηκε σε 30 περιπτώσεις.