Για τη βελτίωση της καθημερινότητας των επιχειρηματιών

 Τα οφέλη των επιχειρηματιών από τη χρήση της Ψηφιακής Άυλης Υπογραφής  υπενθυμίζει το Επιμελητήριο Ηρακλείου και καλεί τα μέλη του να ενημερωθούν και ν’ αξιοποιήσουν τις νέες δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία κερδίζοντας χρόνο και χρήμα στις συναλλαγές τους.

Η Ψηφιακή Άυλη Υπογραφή (ΨΑΥ) εξασφαλίζει την εγκυρότητα ενός ηλεκτρονικού εγγράφου, δηλαδή προστατεύει την αυθεντικότητα και την ακεραιότητά του και, σε συνδυασμό με τη χρονοσήμανση, εξασφαλίζει επιπλέον τη μη αποποίηση ευθύνης του υπογράφοντος. Επιτρέπει, δηλαδή, στον παραλήπτη ενός εγγράφου να επαληθεύσει την ταυτότητα του υπογράφοντος (αυθεντικότητα) και να διασφαλίσει ότι το περιεχόμενό του εγγράφου δεν έχει παραποιηθεί (ακεραιότητα). Οποιαδήποτε αλλαγή στο ηλεκτρονικό έγγραφο μετά την υπογραφή, την ακυρώνει, οπότε η ψηφιακή άυλη υπογραφή προστατεύει το  έγγραφο από αλλοίωση ή και πλαστογραφία.

Να σημειωθεί ότι η ΨΑΥ έχει νομική ισχύ ισοδύναμη με την ιδιόχειρη υπογραφή και είναι πολύ φθηνότερη από την κλασσική ψηφιακή υπογραφή.

Το Επιμελητήριο Ηρακλείου έχει ορισθεί από την Πολιτεία ως εντεταλμένο γραφείο  παροχής της  Ψηφιακής Άυλης Υπογραφής και με απόφαση της Διοίκησής του το κόστος για την απόκτησή της είναι ιδιαιτέρα χαμηλό για τα μέλη του.

Η χρήση της είναι ιδιαιτέρως εύκολη από οποιαδήποτε συσκευή (προσωπικό υπολογιστή, smartphone, tablet), έχει 5ετή ισχύ και είναι αναγνωρισμένη σε όλα τα κράτη-μέλη της Ε.Ε.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στο θέμα όπως δήλωσε και η Επίτροπος Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας, Μαρίγια Γκάμπριελ η οποία επισκέφθηκε πρόσφατα τη χώρα μας.

Η διαδικασία απόκτησης της ΨΑΥ είναι απλή - αναγράφεται με λεπτομέρειες  στο  site  του Επιμελητηρίου Ηρακλείου  www.ebeh.gr – και απαιτεί μία μόνο επίσκεψη στο Επιμελητήριο Ηρακλείου.

Για  περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να επικοινωνούν με το Επιμελητήριο Ηρακλείου. Υπεύθυνες: κα Σοφία Καπετανάκη 2810-247028,  κα Ιωάννα Βαριτάκη 2810-247024.