Σήμερα, ο Δήμος Ρεθύμνης θα παραλάβει ένα  νεο τράκτορα (press container) ανακύκλωσης το οποίο προσφέρει ως δώρο η Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης στο Δήμο λόγω των ικανοποιητικών ποσοστών ανακύκλωσης στο Ρέθυμνο. 

Η παραλαβή του νέου οχήματος θα γίνει στα γραφεία της Υπηρεσίας Καθαριότητας στα Μισίρια, στις 11.30 π.μ., από το Δήμαρχο Ρεθύμνης Γιώργη Χ. Μαρινάκη παρουσία του εκπροσώπου της ΕΕΑΑ στην Κρήτη κ. Τριακαλίτη, της Πρ/νης Υπηρεσίας Καθαριότητας - Πρασίνου κ. Γκολφινοπούλου Ν., των  εποπτών κι εργαζομένων  στην Καθαριότητα  Δήμου Ρεθύμνης.