Εαν δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από τον νόμο απαρτία η γενική συνέλευση θα επαναληφθεί στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα στις 20/10/2017.

 

Η ένωση συνταξιούχων ΙΚΑ νομού Χανίων "Η Αγία Παρασκευή" καλεί τα μέλη της σε γενική συνέλευση στην αίθουσα του εργατικού κέντρου Χανίων στις 13/10/2017 και ώρα 6 μ.μ.με θέματα : 1) οικονομικός απολογισμός 2016 και 2017 2) διοικητικός απολογισμός 2016 και 2017.

Εαν δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από τον νόμο απαρτία η γενική συνέλευση θα επαναληφθεί στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα στις 20/10/2017.

Εαν και πάλι δεν υπάρχει απαρτία η συνέλευση θα επαναληφθεί με όσους παρόντες την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο στις 27/10/2017.

Μελη θα μπορούν να εγγραφούν στο γραφείο του σωματείου ( Δευτέρα-Τεταρτη-Παρασκευη και ώρες 9-12 ) και μέχρι την έναρξη της συνέλευσης που θα υπάρξει απαρτία.

Τ.Ο. Δ.Σ.