Το «Βραβείο Ηθικής Τάξεως» του Δήμου Ηρακλείου δόθηκε ως σήμερα: στον Στυλιανό Αλεξίου, στον κ. Φώτη Καφάτο, στα Ιδρύματα Καλοκαιρινού, και το 2016 στον κ. Θεοχάρη Δετοράκη. 

Η καθολική αποδοχή αυτών των επιλογών από την κοινωνία της πόλης μας, αναμφιβόλως προσέδωσε κύρος στο Βραβείο, και την υποχρέωση σ’ εμάς να συνεχιστεί ο θεσμός αυτός στο ίδιο υψηλό επίπεδο. 

Η απονομή του «Βραβείου Ηθικής Τάξεως», για το 2017, στον κ. Γρηγόρη Σηφάκη, Ομότιμο Καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης, πιστεύουμε ότι δικαιώνει και πάλι τις προσδοκίες όλων μας: για δημόσια αναγνώριση της προσφοράς, και της αξιοσύνης εκείνων των προσώπων και των φορέων, που έδωσαν ουσιαστικά και διαχρονικά έργα στους πολίτες και στον πολιτισμό του τόπου μας.

Ο κ. Γρηγόρης Σηφάκης υπήρξε αναπόσπαστο μέλος της πνευματικής ομάδας που ανύψωσε μεταπολεμικά το Ηράκλειο. Ανάμεσα στις μορφές αυτές: ο Νικόλαος Πλάτων, ο Στυλιανός Αλεξίου, ο Νικόλαος Σταυρινίδης, ο Μενέλαος Παρλαμάς, ο Στέργιος Σπανάκης, ο Ανδρέας Καλοκαιρινός,  ο Θεοχάρης Δετοράκης,  ο Νίκος Γιανναδάκης, ο Μιχάλης Κοπιδάκης και άλλοι.

Με την έμπρακτη αγάπη του προς στον γενέθλιο τόπο και την μακραίωνη ιστορική και πολιτιστική του πορεία, ο κ. Σηφάκης συνέβαλε καθοριστικά στην πνευματική του ανάπτυξη. 

Κατά την μακρά πανεπιστημιακή διαδρομή του μετέδωσε σε πλήθος φοιτητών: γνώση, μεθοδικότητα και ερευνητικές δυνατότητες σε πολλά γνωστικά πεδία των ανθρωπιστικών Σπουδών. Παράλληλα, στάθηκε πάντα δίπλα στα πολλά και δύσκολα θέματα που αντιμετώπισαν το Πανεπιστήμιο Κρήτης, η Βικελαία Βιβλιοθήκη, η Ε.Κ.Ι.Μ., οι Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Άγρυπνος συμπαραστάτης σε όλες τις δράσεις και τις δυσκολίες που προέκυπταν όλα αυτά τα χρόνια.

Ο κ. Γρηγόρης Σηφάκης με την συνολική πορεία της ζωής του και με το έργο του, τίμησε πανελληνίως και διεθνώς το Ηράκλειο και την Κρήτη. Αποτελούσε, καθ’ όλη την διαδρομή του, και θα αποτελεί και στο μέλλον: εξαιρετικό παράδειγμα πνευματικής αφοσίωσης, υπευθυνότητας,  και παιδευτικής συνείδησης για την κοινωνία του τόπου μας. Γι’ αυτό και τον κρίναμε άξιο της αποδιδόμενης σήμερα σ’ αυτόν τιμής.