Στις 16 Οκτωβρίου  ημέρα Δευτέρα και ώρες 3 με 6 το απόγευμα  στο Επιμελητήριο Χανίων                                         

Ο Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Χανίων καλεί τα μέλη του σε Γενική Συνέλευση, που θα διεξαχθεί στις 16 Οκτωβρίου  ημέρα Δευτέρα και ώρες 3 με 6 το απόγευμα  στο Επιμελητήριο Χανίων.                                          

Τα θέματα της Συνέλευσης είναι:

- Συζήτηση και ψήφιση αλλαγών του ισχύοντος καταστατικού
- Επανεγγραφή διαγραμμένου μέλους
- Ενημέρωση και συζήτηση για θέματα που αφορούν τον κλάδο και ιδιαίτερα την οδηγία IDD

Βάσει του καταστατικού για τη λήψη απόφασης περί τροποποίησης του, απαιτείται η παρουσία του ημίσεως τουλάχιστον των ταμιακώς εντάξει μελών  και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων. Η συμμετοχή όλων των μελών του συλλόγου κρίνεται απαραίτητη.