Το έργο αναμένεται να ξεκινήσει τις επόμενες ημέρες και να έχει ολοκληρωθεί στα τέλη της άνοιξης του 2018

Στο γραφείο του Δημάρχου Χανίων, υπεγράφη το πρωί η σύμβαση με τον ανάδοχο του έργου ανάπλασης της Ακτής Παπανικολή  της Νέας Χώρας, δηλαδή του παραλιακού μετώπου της συνοικίας, με κόστος περίπου ενός εκατομμυρίου ευρώ.

Για έργο αναβάθμισης της περιοχής το οποίο θα ολοκληρωθεί με την διάνοιξη διαδρομής μέχρι την γέφυρα του Κλαδισού, έκανε λόγο ο Δήμαρχος Χανίων Τάσος Βάμβουκας, ενώ όπως είπε, παρά τις γραφειοκρατικές δυσκολίες που υπάρχουν συνεχίζεται η προσπάθεια για «σύνδεση» της γέφυρας του Κλαδισού με την περιοχή των Αγίων Αποστόλων, στο πλαίσιο  δημιουργίας μιας συνολικής περιπατητικής – ποδηλατικής διαδρομής.

 

Οι εργασίες στην Ακτή Παπανικολή ξεκινούν τις επόμενες ημέρες με στόχο το έργο να έχει ολοκληρωθεί πριν το καλοκαίρι του 2018

Σύμφωνα με τη μελέτη, η οδός Παπανικολή θα γίνει οδός μικτής χρήσης οχημάτων και ποδηλάτου (cycle street), ενώ στην περιοχή επέμβασης θα εκτελούνται σε διαφορετικές στάθμες οι δραστηριότητες στο επίπεδο της παραλίας και της πόλης. 

Μία ενδιάμεση ζώνη θα διαχωρίζει αλλά και θα συνδέει τις δύο αυτές περιοχές, με ράμπες κατάλληλων κλίσεων και για την εξυπηρέτηση ατόμων ΑμεΑ. 

Λίγο πριν τη συμβολή της οδού Παπανικολή με τη Μονή Γωνιάς δημιουργείται μια μικρή πλατεία, με καθιστικούς χώρους, χώρους φύτευσης, κ.α.   

Στην οδό Παπανικολή διατηρείται η υπάρχουσα στάθμευση Α.ΜΕ.Α.,τοποθετείται εξοπλισμός για στάθμευση ποδηλάτων (bike racks), ενώ προβλέπονται θέσεις στάθμευσης/τροφοδοσίας των επιχειρήσεων και συμπληρωματικές θέσεις για ΑΜΕΑ στις παρόδιες οδούς Πετρώφ, Σκίνερ και Χάου. 

Ειδικότερα, στη μελέτη προτείνονται:
•    εργασίες καθαιρέσεων και αποξήλωσης
•    εργασίες μετατόπισης στύλων ΟΤΕ και ΔΕΗ  
•    εργασίες σκυροδεμάτων
•    εργασίες επιστρώσεων
•    εργασίες, που αφορούν στην κατασκευή και τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού
•    απαιτούμενες ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες  
•    εργασίες  κατασκευής δικτύου ύδρευσης-αποχέτευσης, ομβρίων
•    φύτευση και άρδευση των προτεινόμενων και υπαρχόντων τμημάτων πρασίνου.