Όσοι δεν διαθέτουν άδεια ίδρυσης και λειτουργίας πρέπει να απευθυνθούν άμεσα στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων

Από το Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων ανακοινώνεται ότι: 

1. H Ειδική Επιτροπή Πιστοποίησης και Ελέγχου Ιδιωτικών Γυμναστηρίων ή αθλητικών σχολών εκμάθησης Αθλημάτων της Π. Ε. Χανίων θα διενεργήσει άμεσα τακτικούς και έκτακτους ελέγχους στα Ιδιωτικά Γυμναστήρια και τις αθλητικές σχολές εκμάθησης ή καλλιέργειας αναγνωρισμένου ή μη αθλήματος, που ανήκουν στον τομέα ευθύνης της. 

2. Ως εκ τούτου, παρακαλούνται οι ιδιοκτήτες των ιδιωτικών Γυμναστηρίων ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι των Αθλητικών Σωματείων  που δεν διαθέτουν την απαιτούμενη  Άδεια  Ίδρυσης και Λειτουργίας για τον αγωνιστικό τους χώρο, να επικοινωνήσουν με την αρμόδια σε θέματα αθλητισμού  της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, κ. Κατερίνα Ζομπανάκη, τηλέφωνο 2821 3 40150,  για τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων τους.