Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Αρχανών - Αστερουσίων είναι μια νέα δομή κοινωνικής στήριξης η οποία προσφέρει ένα συνολικό πλέγμα υπηρεσιών με στόχο την καταπολέμηση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και κάθε μορφής διακρίσεων καθώς και την προώθηση στην απασχόληση.

Στο Κέντρο Κοινότητας παρέχονται εξειδικευμένες κοινωνικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες οι οποίες μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν τη συμβουλευτική σε προσωπικά, οικογενειακά και κοινωνικά θέματα, την πληροφόρηση για κρατικά επιδόματα και προνοιακά ζητήματα, τη διασύνδεση με λοιπές κοινωνικές υπηρεσίες, τη συμβουλευτική σε επαγγελματικές δεξιότητες και την προώθηση σε φορείς απασχόλησης.
 
Πιο συγκεκριμένα το Κέντρο Κοινότητας του δήμου Αρχανών - Αστερουσίων προσφέρει τις παρακάτω υπηρεσίες:

  • Πληροφόρηση και Διασύνδεση με Φορείς και Προγράμματα Κοινωνικής Προστασίας 

  • Παροχή υποστήριξης κατά τη διαδικασία υποβολής αίτησης και ένταξης σε προγράμματα όπως το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης κλπ

  • Ψυχοκοινωνική και Συμβουλευτική Υποστήριξη ατόμων και ομάδων

  • Ανάπτυξη Δικτύου Εθελοντισμού

  • Διοργάνωση Εκδηλώσεων επιμορφωτικού, πολιτισμικού και κοινωνικού περιεχομένου

Ποιοι είναι οι ωφελούμενοι του Κέντρου Κοινότητας:
 
Ωφελούμενοι του Κέντρου Κοινότητας είναι κατά προτεραιότητα (αλλά όχι αποκλειστικά) πολίτες που διαμένουν στα όρια του Δήμου Αρχανών - Αστερουσίων και ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες:

  • Άτομα που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας

  • Άνεργοι

  • Άτομα με Αναπηρία

  • Μετανάστες, Πρόσφυγες

  • Άτομα με ψυχική νόσο

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι δωρεάν

Η δομή στελεχώνεται από Κοινωνικό Λειτουργό και Ψυχολόγο