Προθεσμία για προτάσεις μέχρι το τέλος Οκτωβρίου, αλλά το «καλάθι να είναι μικρό»

Διευκρινήσεις σε ότι αφορά στην επικείμενη τροποποίηση του Κανονισμού Κοινόχρηστων Χώρων έδωσε σήμερα ο Δήμαρχος Χανίων Τάσος Βάμβουκας. 

Όπως ισχυρίστηκε, με τον Κανονισμό που είναι σε εφαρμογή από τον περασμένο Ιούνιο, επιτεύχθηκαν σε μεγάλο βαθμό οι δύο στόχοι που ήταν να «σταματήσουμε την ανεξέλεγκτη κατάληψη δημόσιων χώρων και να συμμαζευτεί η κατάσταση».

Όμως από την εφαρμογή του Κανονισμού διαπιστώθηκαν κάποιες «μικρές» δυσλειτουργίες  τις οποίες ο δήμος προτίθεται να διορθώσει με την τροποποίηση του Κανονισμού.

Όπως επεσήμανε – για παράδειγμα – στην οδό Χάληδων δεν θα αλλάξει το παραμικρό, αλλά υπάρχουν κάποια πεζοδρόμια όπου διαπιστώθηκε πως το πλάτος τους είναι μεγαλύτερο από εκείνο που είχε υπολογισθεί και εκεί ίσως να μπορεί να δοθεί άδεια για μια σειρά τραπεζοκαθισμάτων.
Επίσης ανέφερε ως παράδειγμα το θέμα της τοποθέτησης ζαρντινιέρων και γλαστρών, οι οποίες – όπως είπε – εφοσον περιορίζουν την πρόσβαση σε δημόσιο χώρο θα απαγορεύονται, αλλά εάν διαπιστωθεί πως δεν δημιουργούν πρόβλημα θα επιτρέπονται.


Υπενθυμίζεται πως μέχρι το τέλος Οκτωβρίου 2017, θα διεξαχθεί δημόσια διαβούλευση για την τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 87/2017 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Εγγράφως μέσω της διαδικασίας πρωτοκόλλου του Δήμου Χανίων, (με αποδέκτη την Επιτροπή Τροποποίησης Κανονιστικής Απόφασης) θα λαμβάνονται αιτήσεις βελτίωσης της κανονιστικής απόφασης παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου."

Επίσης σχετική ανακοίνωση εξέδωσε και ο σύλλογος επιχειρηματιών εστίασης.

Η επιτροπή που θα αποφασίσει και θα εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο τις τροποποιήσεις αποτελείται από τους:

1. Βλαχάκη Μιχαήλ, Αντιδήμαρχος Χανίων, ως Πρόεδρος της ανωτέρω Επιτροπής. 
2. Μπροκαλάκη Κωνσταντίνο του Νικολάου κλάδου ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών, μόνιμος υπάλληλος του Ιδιαίτερου Γραφείου Δημάρχου Χανίων, ως μέλος. 
3. Αποστολάκη Ειρήνη του Εμμανουήλ, Ειδικός Συνεργάτης Δημάρχου Χανίων, ως μέλος.
4. Φαραντάκη Μαρία του Ευτυχίου κλάδου ΔΕ Διοικητικού, υπάλληλος με σύμβαση εργασίας ΙΔΑΧ της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων, ως μέλος. 
5. Πασιπουλαρίδη Ευάγγελο του Αβραάμ κλάδου ΠΕ5 Ηλεκτρολόγος - Μηχανολόγος - Μηχανικός, μόνιμος υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, ως μέλος