Το τμήμα Ανατολικής Κρήτης του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας, υπό την αιγίδα του ΤΕΕ/Τμήμα Ανατολικής Κρήτης, στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του για την ενημέρωση των μελών του, σας καλεί στο διήμερο σεμινάριο με θέμα "Διήμερο σεμινάριο φέρουσας τοιχοποιίας" που θα γίνει στο Ηράκλειο στις 20 & 21 Οκτωβρίου 2017 στο κτίριο του ΤΕΕ-ΤΑΚ (Πρεβελέκη & Γρεβενών).

Ομιλήτρια του σεμιναρίου θα είναι η καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Πατρών κα. Φυλλίτσα Καραντώνη.

Το πρόγραμμα του σεμιναρίου είναι:

Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2017

17.00-18:30 Υλικά και συστήματα δόμησης. Απαιτήσεις κατά ΕΚ6 και ΕΚ8
18:30-18:45 Μηχανικές ιδιότητες της τοιχοποιίας
18:45-19:00 διάλειμμα
19:00-200 Έλεγχοι αντοχής άοπλης και διαζωματικής τοιχοποιίας 
20:00-21:00 Κανόνες Μόρφωσης- «Απλά κτήρια κατά ΕΚ8»

Σάββατο 21 Οκτωβρίου 2017

9:00-10:00 Παθολογία κτηρίων από φέρουσα τοιχοποιία- Σεισμική συμπεριφορά
10:00-11:00 Τεχνικές επεμβάσεων
11:00-11.30 διάλειμμα
11.30-12:30 Τεχνικές επεμβάσεων (συνέχεια)
12:30-14:00 Παραδείγματα επεμβάσεων-Αποτελεσματικότητα και κόστος επεμβάσεων