Από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων ανακοινώνεται ότι η έκδοση και η ανανέωση δελτίων κυκλοφορίας πολιτικών αναπήρων για μειωμένο εισιτήριο (50% στην υπεραστική συγκοινωνία και 100% στην αστική).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν από την Δευτέρα 30-10-2017 να παραλαμβάνουν τα δελτία τους, η να ζητούν την σχετική έκδοση τους από το κοντινότερο ΚΕΠ της περιοχής τους (κατά τις εργάσιμες ώρες των ΚΕΠ) ή και από το Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Αντιπεριφέρειας (Υγειονομικό, Ηρώων Πολυτεχνείου 11, κατά τις ώρες 9 το πρωί έως 12 το μεσημέρι.  

Δικαιούχοι είναι: 

1. Άτομα με αναπηρίες:

- Ελληνικής υπηκοότητας

- Υπήκοοι των Κρατών-Μελών της Ε.Ε. καθώς και Υπήκοοι Κρατών- μελών – Μελών του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ε.Ο.Χ).

- Υπήκοοι των Κρατών που περιλαμβάνονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 4017/59 (ΦΕΚ 246/59τΑ’).

- Υπήκοοι των κρατών εκτός Ε.Ε που έχουν καταστεί ανίκανοι για εργασία μετά από εργατικό ατύχημα σε Ελληνικό έδαφος.

- Αναγνωρισμένοι πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, οι δικαιούχοι επικουρικής προστασίας και οι τελούντες σε καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους.

Όλοι οι παραπάνω θα πρέπει να κατοικούν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και να έχουν παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% με την προϋπόθεση ότι το ετήσιο συνολικό δηλωθέν ατομικό τους εισόδημα δεν είναι μεγαλύτερο των 23.000 (είκοσι τριών χιλιάδων) ευρώ ή το ετήσιο συνολικό δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα δεν είναι μεγαλύτερο των 29.000 (είκοσι εννέα χιλιάδων) ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται με 5.600 ευρώ για κάθε επιπλέον άτομο πέραν του δικαιούχου που συνοικεί και βαρύνει τον φορολογούμενο, εφόσον αυτό παρουσιάζει αναπηρία 67% και άνω.

Στα άτομα αυτά ,που διαμένουν μόνιμα στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων και πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, παρέχεται το δικαίωμα δωρεάν μετακίνησης με τα Αστικά Λεωφορεία και μειωμένο εισιτήριο κατά 50% σε όλες τις διαδρομές των Υπεραστικών Λεωφορείων του ΚΤΕΛ.

Σε περίπτωση που το δηλωθέν Εισόδημα υπερβαίνει τα παραπάνω αναφερόμενα ποσά παρέχεται το Δικαίωμα Μετακίνησης με μειωμένο εισιτήριο κατά 50% σε όλες τις διαδρομές των υπεραστικών λεωφορείων του ΚΤΕΛ μόνο.

Οι ολικά τυφλοί και οι συνοδοί τους εξαιρούνται και λαμβάνουν Δελτίο ανεξάρτητα από το όριο εισοδήματός τους.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου ή του κηδεμόνα ή άλλου εξουσιοδοτημένου ατόμου (συμπληρώνεται από την Υπηρεσία ή τα ΚΕΠ)

2. Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής όπου θα αναγράφεται το παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας (τουλάχιστον 67% και η διάρκεια ισχύος της) ή γνωμάτευση ΚΕΠΑ στην οποία δεν απαιτείται η αναγραφή του όρου παθολογοανατομικό ποσοστό.

(Σημειώνεται ότι όσοι λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση (ΑμεΑ) επίδομα από την Πρόνοια του Δήμου Χανίων ή το διατροφικό Επίδομα από τις Περιφερειακές Ενότητες δικαιούνται κάρτα χωρίς την προσκόμιση γνωμάτευσης. Η πιστοποίηση γίνεται με βεβαίωση εγγραφής στο μητρώο επιδοματούχων από τους Δήμους. Άτομα που είναι ασφαλισμένα μπορούν να προσκομίσουν απόφαση Διοικητικού Διευθυντή του Ασφαλιστικού Φορέα ή Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής από την οποία να πιστοποιείται η παθολογοανατομική βλάβη 67% τουλάχιστον καθώς και η διάρκεια ισχύος της.

Οι τυφλοί και οι ΒΝΚ που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο των Δήμων δικαιούνται και κάρτα για τους συνοδούς τους.
Οι τυφλοί και οι ΒΝΚ που δεν είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο των Δήμων μπορούν και προκειμένου να λάβουν κάρτα μετά συνοδού πρέπει να προσκομίσουν γνωμάτευση της Υγειονομικής Επιτροπής που να αναφέρει ότι είναι τυφλοί ή έχουν δείκτη νοημοσύνης κάτω του 30 ή νοητική υστέρηση με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω και άτομα με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (παιδικός αυτισμός, αυτισμός) με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.

Απαιτείται Ιατρική Βεβαίωση Νοσηλείας από Δημόσιο Νοσοκομείο στο οποίο θα βεβαιώνεται η νοσηλεία μετά από ατύχημα για τους υπηκόους κρατών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν υποστεί εργατικό ατύχημα).

3. Φωτοαντίγραφο του Εκκαθαριστικού Σημειώματος του προηγούμενου φορολογικού Έτους 2016 .

4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 περί ακριβούς διεύθυνσης και τόπου διαμονής (διατίθεται από την Υπηρεσία και τα ΚΕΠ)

5. Δελτίο Αστυνομικής ταυτότητας (φωτοαντίγραφο)
Δύο φωτογραφίες (για τη χορήγηση Νέου Δελτίου. Ειδικά οι δικαιούχοι Δελτίου Συνοδού πρέπει να συνυποβάλλουν τρεις ίδιες φωτογραφίες, η μια θα επικολλάται στο δελτίο συνοδού.

6. Προηγούμενο Δελτίο Μετακίνησης (ανανέωση)

7. Ασφαλιστικό Βιβλιάριο Υγείας

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται και τηλεφωνικά,για περισσότερες πληροφορίες: 

α) Στην Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων (Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης), Ηρώων Πολυτεχνείου 11, στα τηλέφωνα 28213-44227-226

β) Στα ΚΕΠ της περιοχής τους.

1.ΚΕΠ Δήμου Χανίων (Περιφέρεια) 2821023302-3.
2.ΚΕΠ Δήμου Χανίων (Κεντρικό) 2821341800.
3.ΚΕΠ Δήμου Χανίων (Βαμβακόπουλο) 2821341414.
4.ΚΕΠ.Δήμου Πλατανιά(Γεράνι) 2821340040.
5.ΚΕΠ Δήμου Κανδάνου-Σελίνου(Κάνδανος) 2823340210. 
6.ΚΕΠ Δήμου Κανδάνου-Σελίνου(Καμπανός) 2823340102. 
7.ΚΕΠ Δήμου Κανδάνου –Σελίνου (Παλαιόχωρα) 2823340322
8.ΚΕΠ Δήμου Κισάμου (Κίσαμος) 2823340221
9.ΚΕΠ Δήμου Αποκορώνου (Γεωργιούπολη) 2825340720
10.ΚΕΠ Δήμου Αποκορώνου (Καλύβες) 2825083157
11.ΚΕΠ Δήμου Αποκορώνου (ΦΡΕ) 2825340700
12.ΚΕΠ Δήμου Αποκορώνου (Βάμος) 2825340204
13.ΚΕΠ Δήμου Αποκορώνου (Βρύσες) 2825340309
14.ΚΕΠ Δήμου Κισάμου (Έλος) 2822083250
15. ΚΕΠ Δήμος Σφακίων(ΣΦΑΚΙΑ) 2825095490