Επισκέφτηκε τα έργα ο δήμαρχος Αποκορώνου

Σήμερα Παρασκευή 20-10-2017 ο Δήμαρχος Αποκορώνου κ. Χαράλαμπος Κουκιανάκης συνεχίζοντας τις επισκέψεις του σε εν εξελίξει έργα, του Δήμου, συνοδευόμενος από κλιμάκια μηχανικών της Τεχνική Υπηρεσίας του Δήμου, επισκέφτηκε τα έργα που συνεχίζονται και ολοκληρώνονται στην Ασή Γωνιά και αφορούν τα έργα αγροτικής οδοποιίας και έργα εγγείων βελτιώσεων. 

Όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Αποκορώνου το έργο  αγροτικής οδοποιίας προϋπολογισμού 298.398 ευρώ οικισμού Ασή Γωνιάς μήκους δύο(2)km νέου ασφαλτικού περίπου, που συνδέει τον οικισμό με αγροτικές αλλά κατά κύριο λόγο 30 και πλέον κτηνοτροφικές και άλλες εκμεταλλεύσεις, στηρίζει την οικονομία της περιοχής και αποτελεί ένα δυναμικό παράδειγμα διατήρησης του πληθυσμού, ιδίως της νεολαίας.

Το έργο εγγείων βελτιώσεων οικισμού Ασή Γωνιά προϋπολογισμού 509.942 ευρώ, το οποίο ολοκληρώνεται κατασκευάζει μία νέα δεξαμενή(100 κυβικών μέτρων) με  αντλητικό συγκρότημα, μία νέα δεξαμενή(1000 κυβικών) και νέα αρδευτικά δίκτυα συνολικού μήκους 2.8 km περίπου. Το συγκεκριμένο έργο μεγιστοποιεί την αξιοποίηση ώστε να υπάρχει προμήθεια νερού επαρκούς ποσότητας των πάσης φύσεως αναγκών σε νερό και βελτιώνει το βιοτικό επίπεδο του πληθυσμού και έως εκ τούτου ενισχύει  την διατήρηση παραμονής του στον οικισμό και  αποτελεί πόλο έλξης για νέους κατοίκους.