Λόγω τεχνικών ζητημάτων

Από το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Πλατανιά ανακοινώνεται η ακύρωση - λόγω τεχνικών ζητημάτων - του σεμιναρίου συμβουλευτικής υποστήριξης γονέων/οικογενειών υπό τον τίτλο «Εργαστήριο του Αποτελεσματικού Γονέα». Για τις δράσεις συμβουλευτικής υποστήριξης του Κέντρου Κοινότητας θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση.