Για την κατάργηση δύο τμημάτων

Σε κατάληψη του σχολείο προχώρησαν οι μαθητές του ΕΠΑΛ Κισάμου μετά την απόφαση κατάργηση των τμημάτων «Υπαλλήλων Τουριστικών Επιχειρήσεων» και «Τεχνικών Εφαρμογών Πληροφορικής» από τη ΔΔΕ Χανίων.

Η Ανακοίνωση 15μελούς ΕΠΑΛ Κισάμου

Από σήμερα 23-10-2017 το σχολείο μας τελεί υπό κατάληψη επ’ αόριστον μετά την απόφαση μη λειτουργίας των ολιγομελών τμημάτων  «Υπαλλήλων Τουριστικών Επιχειρήσεων» και «Τεχνικών Εφαρμογών Πληροφορικής» από τη ΔΔΕ Χανίων. Μια απόφαση που πάρθηκε 40 ημέρες μετά την έναρξη του τρέχοντος σχολικού έτους και αφού τα συγκεκριμένα τμήματα λειτουργούσαν ήδη. 

Η περικοπή των τμημάτων αναγκάζει τους μαθητές είτε να φοιτήσουν σε τομείς και ειδικότητες που απέχουν από τα ενδιαφέροντά τους είτε να υποβληθούν σε μία τεράστια ταλαιπωρία μεταφερόμενοι καθημερινά στα Χανιά διανύοντας μια απόσταση που ξεκινάει από τα 80 χιλιόμετρα και μπορεί να ξεπεράσει ακόμη και  τα 150 .  Το γεγονός , μάλιστα, ότι αρκετοί από τους μαθητές προέρχονται από τα διάσπαρτα χωριά της περιοχής μας και η μετακίνησή τους στα Χανιά προϋποθέτει την μετεπιβίβασή τους σε λεωφορεία ΚΤΕΛ της πόλης μας, καθιστά τη  μετακίνηση αυτή αδύνατη εντός της ίδιας ημέρας. Το πώς κάτι τέτοιο θα καταστεί εφικτό αφήνεται ως ερώτηση στη Διοίκηση, η οποία αποφάσισε να διακόψει αιφνιδίως την λειτουργία των δύο τμημάτων ένα μήνα μετά την έναρξη των μαθημάτων. Βάσει των παραπάνω, και με δεδομένο ότι στη Γ’ τάξη του  τομέα Πληροφορικής  λειτουργούσε μόνο η ειδικότητα των «Τεχνικών Εφαρμογών Πληροφορικής» , οι τέσσερεις μαθητές της ειδικότητας αυτής καλούνται πλέον είτε να εγκαταλείψουν το σχολείο είτε να επιστρέψουν στη Β’ τάξη επιλέγοντας κάποιο άλλο  τομέα διαφορετικό από τα ενδιαφέροντά τους, «χάνοντας» παράλληλα μια ολόκληρη τάξη.

Απαιτούμε,  Α. την έγκριση λειτουργίας των δύο παραπάνω ειδικοτήτων με συμπληρωματική , και κατ’ εξαίρεση για το σχολικό έτος 2017- 2018 υπουργική απόφαση, σχετικά με την έγκριση με μικρότερο αριθμό μαθητών από τον προβλεπόμενο στην υπ΄ αριθ. Φ12/134644/Δ4/08-08-2017 (Β΄ 2891) υπουργική απόφαση «Ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη δημιουργία τμήματος Γενικής Παιδείας της Α' Τάξης, τμήματος Τομέα της Β' Τάξης και τμήματος Ειδικότητας της Γ' Τάξης Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)», αφού σε καμία από τις συμπληρωματικές οι οποίες και εκδίδονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα για αρκετές περιφέρειες - εκτός της περιφέρειας Κρήτης- δε γίνεται αναφορά στα τμήματα αυτά.

Β. την κατάταξη της σχολικής μας μονάδας στην κατηγορία Η’ τουλάχιστον, θεωρώντας παράλογη την υφιστάμενη κατάταξη του σχολείου μας, ώστε στο μέλλον να αποφευχθούν ανάλογα προβλήματα, αφού θα πρέπει  να ληφθεί σοβαρά υπόψη το κριτήριο των συγκοινωνιακών συνθηκών για την εν λόγω κατάταξη αφού όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά και στο Άρθρο 1 (Φ12/134644/Δ4/8-8-2017 (ΦΕΚ 2891/Β/21-8-2017)«…σε απομονωμένα Επαγγελματικά Λύκεια της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας όπου οι σχολικές μονάδες ανήκουν στις κατηγορίες Η'-ΙΒ' και στα οποία η μετακίνηση των μαθητών είναι αντικειμενικά αδύνατη μπορεί ναεγκριθεί η λειτουργία τμήματος Γενικής Παιδείας, τομέα ή ειδικότητας ανεξάρτητα από τον αριθμό των φοιτούντων μαθητών…».