Την Δευτέρα 30 Οκτωβρίου με 12 θέματα

Καλούνται τα αιρετά και τα εκ του Νόμου μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου μας σε συνεδρίαση, την Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 19:00, στα γραφεία μας, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.- Έγκριση συμμετοχής στην 8η Έκθεση Τοπικών Προϊόντων & Υπηρεσιών "Κρήτη: Η Μεγάλη Συνάντηση - Τοπικές Γεύσεις Ελλάδας".

2. Έγκριση συμμετοχής στο 2ο GREEK FOOD SHOW 2017 στη Βαρσοβία της Πολωνίας.

3.- Έγκριση συμμετοχής στις εκθέσεις ΤΕΧΝΗΜΑ - ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ 2018.

4.- Έγκριση συμμετοχής στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων – Ποτών ANUGA 2017.

5.- Ορισμός εκπροσώπων για τη συγκρότηση της Επιτροπής Διακανονισμού Εμπορικών Μισθώσεων Π. Ε. Ρεθύμνης.

6.- Ενημέρωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου από τους συμμετέχοντες εκπροσώπους μας σε συμβούλια και επιτροπές.

7.- Αίτημα επιχορήγησης Ένωσης Φροντιστηρίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ρεθύμνης.

8.- Συνδρομή μας έτους 2015 στο Δίκτυο Νησιώτικων Επιμελητηρίων Ευρωπαϊκής Ένωσης (INSULEUR). 

9.- Συνδρομή μας έτους 2016 στον Επιμελητηριακό Όμιλο Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών (Ε.Ο.Α.Ε.Ν.).

10.- Συνδρομή μας έτους 2017 στον Ελληνικό Επιμελητηριακό Σύνδεσμο Μεταφορών (Ε.Ε.ΣΥ.Μ.). 

11. Άλλα αιτήματα επιχορηγήσεων.

12.- Ανακοινώσεις.-