Μέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυμάτων θα εισηγηθεί την Τετάρτη στο Υπουργικό Συμβούλιο ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Οικονομικών Ευάγγελος Βενιζέλος.

Με τη συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία η κυβέρνηση θα βελτιώσει τη νομοθεσία σχετικά με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, για να καταστεί δυνατή η έγκαιρη και αποτελεσματική παρέμβαση και εξυγίανσή τους σύμφωνα με την Συνθήκη της ΕΕ (άρθρα 120 -144) και τις διεθνείς χρηστές πρακτικές.

Ακόμη, σύμφωνα με το in.gr, θα αναθεωρήσει το λειτουργικό πλαίσιο του Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με στόχο να γίνει περισσότερο αποτελεσματικό.

Ουσιαστικά το εθνικό δίκαιο θα εναρμονισθεί περαιτέρω με το άρθρο 131 της Συνθήκη της ΕΕ (πρώην άρθρο 109  της ΣΕΚ), σύμφωνα με το οποίο κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι η εθνική νομοθεσία του, συμπεριλαμβανομένου του καταστατικού της εθνικής κεντρικής του τράπεζας, συμφωνεί με τις Συνθήκες και το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Η σχετική νομοθεσία θα ψηφισθεί από το Κοινοβούλιο μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου 2011

Το απόγευμα της Τετάρτης ο κ. Βενιζέλος θα ενημερώσει τον Κοινοβουλευτικό Τομέα Εργασίας Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ για την πορεία της οικονομίας.