Την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης, κα Μαρία Λιονή, επισκέφτηκε σήμερα η νέα Πρέσβης της Μεγάλης Βρετανίας στην Ελλάδα

Την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης, κα Μαρία Λιονή, επισκέφτηκε σήμερα η νέα Πρέσβης της Μεγάλης Βρετανίας στην Ελλάδα, κα Kate Smith, στο πλαίσιο της ανάληψης των καθηκόντων της και του κύκλου επαφών, που πραγματοποιεί τις τελευταίες ημέρες στην Κρήτη με τις τοπικές αρχές.

Στη συνάντηση στην οποία παρευρέθηκε επίσης ο Δήμαρχος Ρεθύμνης, κ. Γιώργης Μαρι-νάκης και η Πρόξενος της Μεγάλης Βρετανίας στην Κρήτη, κα Κλερ Φραγκάκη, συζητή-θηκαν θέματα, που αφορούν στα έργα υποδομών και ανάπτυξης, που υλοποιούνται ή βρίσκονται στη φάση του προγραμματισμού για όλη την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης, αλλά και στη λειτουργία και τις αρμοδιότητες της Αυτοδιοίκησης.

Ιδιαίτερη αναφορά, μάλιστα, έγινε στη λειτουργία και το διεθνώς αναγνωρισμένο ερευνη-τικό έργο του Πανεπιστημίου Κρήτης και η Πρέσβης της Μεγάλης Βρετανίας έδειξε έντονο ενδιαφέρον να ενημερωθεί για την ίδρυση  της Σχολής Τουρισμού στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης.

Τέλος, συζητήθηκε η συνεργασία των τοπικών αρχών με το Προξενείο της Μεγάλης Βρετανίας στην Κρήτη στο πλαίσιο της ομαλής διαβίωσης των μελών της Βρετανικής κοι-νότητας του νησιού.

Σχετικά μάλιστα με το θέμα αυτό η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης ε-ξέφρασε την ικανοποίησή της καθώς το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης έχει ήδη ξεκινήσει, ύστερα από αίτημα του Προξενείου της Μεγάλης Βρετανίας, τη δημιουργία συστήματος πληροφόρησης των Βρετανών πολιτών, που δια-μένουν στην Κρήτη, για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα.