Η δήλωση του Αντιπεριφερειάρχη Χανίων

Η δημιουργία Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Κρήτης και Δωδεκανήσων από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, μπορεί να σημάνει όχι μόνο το τέλος του ΟΑΚ αλλά και το τέλος της Αποκέντρωσης η οποία έχει ωφελήσει την Κρήτη πολλαπλώς, αναφέρει ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων

Αναλυτικά η δήλωση

"Στο τελευταίο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ.), που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 19 Οκτωβρίου 2017, αποφασίσθηκε ομόφωνα να αποσταλούν στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, όπως και σε όλους τους Φορείς και τους Βουλευτές του Νησιού, οι απόψεις του Δ.Σ. του Ο.Α.Κ. σχετικά με τη δημιουργία Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Κρήτης και Δωδεκανήσων, από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Κρήτης και Δωδεκανήσων.

Ως Αντιπεριφερειάρχης Χανίων και Τακτικό Μέλος του Δ.Σ του Ο.Α.Κ., θέλω διευκρινιστικά συμπληρωματικά να δηλώσω, ότι η δημιουργία από το Υπουργείο Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Κρήτης και Δωδεκανήσων, η οποία θα ασκεί καθήκοντα Διευθύνουσας Υπηρεσίας για οδικά έργα αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Υποδομών, δεν θα πρέπει να επηρεάσει ή να αποψιλώσει τις αρμοδιότητες ή το «έργο» που έχει αναλάβει ο Ο.Α.Κ., βάσει του Ιδρυτικού του Νόμου.

Διαφορετικά, η ίδρυση της Γενικής Διεύθυνσης θα σημάνει όχι μόνο το τέλος του Ο.Α.Κ., αλλά δυστυχώς και το τέλος της Αποκέντρωσης η οποία έχει ωφελήσει την Κρήτη πολλαπλώς"