Την Τρίτη 31 Οκτωβρίου και την Τετάρτη 1 Νοεμβρίου

Δημόσια  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Ιεράπετρας θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31  στην μικρή αίθουσα (δίπλα στην αίθουσα θεάτρου) στον 1ο όροφο , την 31η  του μηνός Oκτωβρίου έτους 2017, ημέρα  Τρίτη και ώρα 8.30  για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο συνημμένο θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

Θέμα 1ο: « Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης ισόποσων πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2017».

Θέμα 2ο: ΄Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την  «Πολιτική Προστασία-Πυροπροστασία 2016-Μίσθωση χωματουργικών μηχανημάτων».

Θέμα 3ο:΄Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για  την εκτέλεση του έργου«Συντήρηση νεκροταφείων Ιεράπετρας»( κατακύρωση σύμβασης).

 Θέμα 4ο: Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για  την εκτέλεση του έργουΣυντήρηση και λειτουργία Η/Μ εγκαταστάσεων άρδευσης ΔΕ Μ. Γιαλού(προμήθεια ανταλλακτικών-εξοπλισμού»(κατακύρωση σύμβασης

Θέμα 5ο: Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας  για την εκτέλεση του έργου « Προμήθεια υλικών άρδευσης για την αποκατάσταση ζημιών στην ΤΚ Μαλλών». (κατακύρωση σύμβασης).

 Θέμα 6ο: Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για  την εκτέλεση του έργου« Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Μ. Γιαλού».

Θέμα 7ο:Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για  την εκτέλεση του έργου «Αντικατάσταση φωτισμού στην οδό Κύπρου και Μεταξάκη»(κατακύρωση σύμβασης).

Θέμα 8ο: Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για  την εκτέλεση του έργου «Επισκευή δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης»

Θέμα 9ο:Καθορισμός των όρων της δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου Διαμόρφωση Δημοτικών κτιρίων»

Θέμα 10ο: Ψήφιση πίστωσης ποσού 293,21€ για την ηλεκτροδότηση γηπέδου 5Χ5 Παχείας ΄Αμμου.

Η Οικονομική Επιτροπή θα συνεδριάσει και  την 1η  του μηνός Noεμβρίου έτους 2017, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 8.30  για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο συνημμένο θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).      

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

Θέμα 1ο: Τροποποίηση προυπολογισμού οικ. έτους 2017.

Θέμα 2ο: Πρόγραμμα αποκατάστασης οικονομικής λειτουργίας του Δήμου

Θέμα 3ο: Αναμόρφωση σχεδίου προυπολογισμού οικ. έτους 2018.

Θέμα 4ο: Κατάρτιση  του ολοκληρωμένου πλαισίου Δράσης(ΟΠΔ)του Δήμου Ιεράπετρας  για το οικ. έτος 2018.

Θέμα 5ο:Αποδοχή χρηματοδότησης - τροποποίηση προυπολογισμού για «Αντιμετώπιση προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από τη λειψυδρία».

Θέμα 6ο:΄Εγκριση απόδοσης λογαριασμού  για την πάγια προκαταβολή προέδρων ΤΚοινοτήτων.