Μεταφέρεται η ημερομηνία της γενικής συνέλευσης του σωμετείου "Ερμής"

 Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης << Ο ΕΡΜΗΣ >> ενημερώνει  ότι η συνέλευση δεν θα πραγματοποιηθεί στις (8/11/2017 λόγω σοβαρού προβλήματος )   και καλεί τα μέλη του εκ νέου σε  έκτακτη Γενική Συνέλευση  που θα πραγματοποιηθεί  στις 9/11/2017  ημέρα  Πέμπτη και ώρα 18.30 στο Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου με θέματα :

Μείζονος σοβαρότητας ζητήματα που αφορούν την σύμβαση εργασίας, καθώς και άλλα  σοβαρά θέματα που αφορούν τον κλάδο.

To ΔΣ του σωματείου παρακαλεί τους οδηγούς λόγω της σοβαρότητας των θεμάτων να είναι παρόντες.