Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Βιομηχανικής Περιοχής Ηρακλείου – Σ.Ε.Β.Π.Η δια του Προέδρου του κ. Αντωνακάκη συμμετείχε σήμερα σε σύσκεψη με τον Πρόεδρο του ΟΛΗ κ. Φιλιππή.

Θέματα τα οποία συζητήθηκαν αφορούσαν την συνεργασία μεταξύ ΟΛΗ και ΣΕΒΠΗ για κοινού ενδιαφέροντος προβλήματα.

Ζητήθηκε η βοήθεια του ΟΛΗ προς τις Επιχειρήσεις της Βιομηχανικής Περιοχής Ηρακλείου σχετικά με την διακίνηση Φορτίων Προϊόντων και Α Υλών.

Και οι δυο πλευρές δεσμεύτηκαν για εποικοδομητικότερη συνεργασία εφεξής.