Από τον  Δήμο Πλατανιά γνωστοποιείται   ότι το Γραφείο Δημοτικής Κατάστασης και το Ληξιαρχείο της  Δημοτικής Ενότητας Πλατανιά, δεν θα λειτουργεί  στις 1-11-2017 ημέρα Τετάρτη και  2-11-2017 ημέρα Πέμπτη, λόγω της εκπαίδευσης του προσωπικού στο πρόγραμμα “Μητρώο Πολιτών”.

Επίσης στις 2-11-2017 δεν θα λειτουργήσουν ούτε τα Ληξιαρχεία των Δημοτικών Ενοτήτων Βουκολιών, Κολυμβαρίου και Μουσούρων για τον ίδιο λόγο.  

Οι ενδιαφερόμενοι δημότες μας μπορούν να απευθύνονται στο ΚΕΠ του Δήμου Πλατανιά, για την άμεση παραλαβή  πιστοποιητικού γέννησης και οικογενειακής κατάστασης, τα οποία πιστοποιητικά  εκδίδονται μέσω Εθνικού Δημοτολογίου, εφόσον επείγουν.