Την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου

Δημόσια  συνεδρίαση της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του δήμου Ιεράπετρας θα πραγματοποιηθεί στις 3-11-2017, ημέρα  Παρασκευή   και ώρα 9.00     στην αίθουσα συνεδριάσεων  στον πρώτο όροφο του κτιρίου  «Μελίνα Μερκούρη» για συζήτηση και λήψη απόφασης στο θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

Θέμα 1ο : Εισήγηση της ΕΠΖ για  την«τροποποίηση κανονισμού λειτουργίας Κοιμητηρίων Δήμου Ιεράπετρας»