Στη δημοσίευση προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή νομικού συμβούλου σε θέματα ελληνικού δικαίου, καθώς και νομικού συμβούλου σε θέματα ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου, σχετικά την αξιοποίηση των δικαιωμάτων του Δημοσίου στο πρώηυν αεροδρόμιο του Ελληνικού προχώρησε το υπουργείο Οικονομικών.

Σύμφωνα με τη Διυπουργική Επιτροπή Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων και το δημοσίευμα στο in.gr, οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν έως και την 9η Σεπτεμβρίου.

Οι σχετικές προσκλήσεις για την εκδήλωση ενδιαφέροντος είναι αναρτημένες στο
δικτυακό τόπο του υπουργείου.