Εισφορά δακοκτονίας  για το έτος 2017-2018 είναι   3 λεπτά ανά  κιλό παραγόμενου ελαιολάδου  (30 € ανά τόνο  παραγόμενου ελαιολάδου).

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής  Χανίων ενόψει της νέας ελαιοκομικής περιόδου ενημερώνει τους ελαιοπαραγωγούς ότι σύμφωνα με το υπ΄ αρίθμ. πρωτ. 4039/94676/12.09.2017 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η τιμή ενεργοποίησης του μέτρου της ιδιωτικής αποθεματοποίησης (πρώην παρέμβασης) για την κατηγορία ελαιολάδου Λαμπάντε (lampante) για το ελαιοκομικό έτος 2017-2018 θα είναι 1,524 ευρώ/κιλό, η οποία θα λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της εισφοράς δακοκτονίας του λαδιού.

Στο ανωτέρω ποσό αναλογεί εισφορά δακοκτονίας 1,524 x 2% = 0,030 ευρώ.

Σύμφωνα με τα παραπάνω η εισφορά δακοκτονίας  για το έτος 2017-2018 είναι  3 λεπτά ανά  κιλό παραγόμενου ελαιολάδου  (30 € ανά τόνο  παραγόμενου ελαιολάδου).