Συνεδριάζει με δυο θέματα

Καλείστε να προσέλθετε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 του Ν. 3852/10, σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 2α του μηνός Νοεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων με θέματα:

  • 1) Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού κατηγορίας ΔΕ και ΥΕ ανταποδοτικού χαρακτήρα έτους 2017 – ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΑΙΤΗΜΑ
  • 2) Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Χανίων έτους 2017

Το 1ο θέμα είναι κατεπείγον, επειδή η τροποποίηση του ΟΕΥ του Δήμου Χανίων για τις προσλήψεις στη Δ/νση Καθαριότητας σύμφωνα με το Ν.4479/2017, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ την 1/11/2017 και η τελική προθεσμία που έχει τεθεί από το Υπουργείο εκπνέει στις 3/11/2017.

Το 2ο θέμα είναι κατεπείγον, επειδή η αναμόρφωση μεταξύ άλλων περιλαμβάνει τα προνοιακά επιδόματα, προκειμένου να καταβληθούν άμεσα τα χρήματα στους δικαιούχους (ευπαθείς κοινωνικές ομάδες ) αφού κατανεμήθηκαν οι πιστώσεις στο δήμο στις 31/10/2017 με την με αρ. 36925 απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.

Επίσης η Διαύγεια θα κλείσει από 3/11/2017 έως 7/11/2017 λόγω αναβάθμισης του συστήματος, όπως μας ενημέρωσε το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης.