Σεμινάριο «Γειώσεις κτιρίων και εγκαταστάσεων κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384»

Το επιτυχημένο σεμινάριο «Γειώσεις κτιρίων και εγκαταστάσεων κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384»  διοργανώνει εκ  νέου το ΚΕΚ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, με σκοπό να μεταδώσει στους συμμετέχοντες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για την εφαρμογή των κανονισμών και των νομοθετικών απαιτήσεων κατά την κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση όλων των συστημάτων γείωσης (θεμελιακής, αντικεραυνικής, λειτουργίας κλπ).

Στη διάρκεια του σεμιναρίου, θα γίνει παράλληλα πρακτική εξάσκηση για την πιστοποιημένη μέτρηση της αντίστασης γείωσης διαφόρων τύπων γειωτών (πασσαλογείωση, περιμετρική γείωση, θεμελιακή γείωση κλπ). Η παρακολούθηση του σεμιναρίου δίνει την ικανότητα στον συμμετέχοντα να λύνει τα προβλήματα που σχετίζονται με τη μέτρηση της αντίστασης γείωσης, την κατασκευή της κατάλληλης κάθε φορά γείωσης, την ενίσχυση υφιστάμενης γείωσης, την συντήρηση και προσαρμογή συστημάτων γείωσης στις απαιτήσεις των κανονισμών.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε επαγγελματίες ηλεκτρολόγους (βοηθούς, τεχνίτες, αρχιτεχνίτες, εγκαταστάτες), σε υπεύθυνους συντήρησης βιομηχανικών κτιρίων και εγκαταστάσεων, σε εργολάβους και κατασκευαστές συστημάτων γείωσης, σε τεχνικούς ασφαλείας του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα.

Ενότητες σεμιναρίου:

Εισαγωγικές έννοιες στην εφαρμοσμένη ηλεκτροτεχνία

Προστασία έναντι ηλεκτροπληξίας σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 – Συστήματα γειώσεων ΤΝ, ΤΤ, ΙΤ

Απαιτήσεις για τις γειώσεις και τις κύριες και συμπληρωματικές ισοδυναμικές συνδέσεις

Είδη γειωτών και διατάξεων γείωσης – Γενική επισκόπηση

Θεμελιακή γείωση

Γείωση αντικεραυνικής προστασίας

Ενοποίηση γειώσεων

Μέτρηση γείωσης ράβδου

Μέτρηση εκτεταμένων γειώσεων [θεμελιακή, περιμετρική, ταινίας κλπ.]

Μετρήσεις γειώσεων σε δύσκολες συνθήκες [σε συνθήκες πόλης κλπ.]

Το κόστος του σεμιναρίου είναι 140€ ανά συμμετοχή και η διάρκειά του 20 ώρες.

Χρόνος Διεξαγωγής:  Κάθε Δευτέρα  & Τετάρτη από 13/11 έως 27/11, από 17:00μ.μ έως 20:15μ.μ.

Εισηγητής:

Χαράλαμπος Κουτρούλης, εκπαιδευτικός στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του ΤΕΙ Κρήτης για θέματα ηλεκτροτεχνικών εφαρμογών. Εκπαιδευτής ενηλίκων σε τεχνικά σεμινάρια με αντικείμενο τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, τις εφαρμογές των σχετικών κανονισμών, την επιθεώρηση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κλπ.

Πληροφορίες στο ΚΕΚ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, Κορωναίου 9, τηλ. 2810-302736 & 302730 κ. Μαίρη Βενιχάκη - email: [email protected], φαξ 2810-227189, [email protected] από 08:00 έως 15:00 και αιτήσεις στην ιστοσελίδα: www.katartisi.gr.