Το Επιμελητήριο Ρεθύμνης υπενθυμίζει στα μέλη του ότι, σύμφωνα με απόφαση της Εκλογικής του Επιτροπής, οι αιτήσεις υποψηφιότητας για την ανάδειξη νέου Διοικητικού του Συμβουλίου κατατίθενται στην εκλογική του επιτροπή, στα γραφεία του, το αργότερο μέχρι και 10 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 14:00.

Όσοι επιθυμούν να διεκδικήσουν το αξίωμα του συμβούλου κατέρχονται στις εκλογές κατά συνδυασμούς. Εκλόγιμοι είναι οι έχοντες τα προσόντα του εκλογέα και διατελέσαντες μέλη του Επιμελητηρίου τουλάχιστον για τρία χρόνια.

Περισσότερες πληροφορίες στο Επιμελητήριο Ρεθύμνης, τηλ. 28310 22214