Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από τον χρόνο λήξης της διακοπής

Όπως ανακοίνωσε η ΔΕΗ, για να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες στο δίκτυο, θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος: 

1. Στις 8.11.2017 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 08.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ. στις παρακάτω περιοχές:    
Πάνω Σταλός – Αγία Μαρίνα δρόμος Αύλακα – Πλατανιάς από ξενοδοχείο ΠΟΡΤΟ-ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ έως ξενοδοχείο ΘΑΛΑΣΣΑ.

2. Στις 9.11.2017 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 08.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ. στις παρακάτω περιοχές:    
Άνω Σταλός Πενταριανά – Καλαμάκι Αγίου Δημητρίου – Πανόραμα – Ψαθί – Όλος ο παραλιακός δρόμος από Σταλό μέχρι ξενοδοχείο ΘΑΛΑΣΣΑ Αγίας Μαρίνας.

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από τον χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Γι’ αυτό τον λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου ακόμα και αν βρίσκονται καταγής, γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος.