Τακτική συνεδρίαση πραγματοποιείται στις 8-11-2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 μ.μ. στην αίθουσα της Τοπικής Κοινότητας Δραπανιά.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

1. Απόφαση για την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού υπηρεσίας καθαριότητας.
2. Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2017.
3. Τριμηνιαία έκθεση-Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού Γ τριμήνου 2017.
4. Πρόσληψη προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. (1,5 μήνα) για το έργο του βιολογικού,
5. Έγκριση παραλαβής υπηρεσιών.
6. Εγκρίσεις δαπανών πολιτιστικών εκδηλώσεων.
7. Λειτουργία κυλικείου 1ου Γυμνασίου από την Μονομετοχική Α.Ε.
8. Ορισμός χρονικής διάρκειας βεβαίωσης οφειλών από προσκυρώσεις και ρυμοτομήσεις.
9. Έκφραση γνώμης επί της Μ.Π.Ε για το έργο Πυρηνελαιουργείο Χ.ΓΙΑΝΟΥΛΗΣ Α.Ε.