Από τον Δήμο Χανίων γνωστοποιείται ότι τη Δευτέρα 13/11/2017 το Γραφείο Πολιτικών Γάμων του Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου θα παραμείνει κλειστό.