Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 15η του μηνός Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

1. Έγκριση πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου στις 4/11/2015, 18/11/2015, 2/12/2015, 16/12/2015, 17/12/2015, 23/12/2015 και 18/4/2017, 28/4/2017, 4/5/2017, 12/5/2017, 24/5/2017, 30/5/2017  {Πρόεδρος}
2. Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 308/2017 απόφασης του Δ.Σ. περί ορισμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία “Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης” {Δήμαρχος}
3. Έγκριση απευθείας μίσθωσης αποθήκης στο κτίριο επί της οδού Γρηγορίου Ε’ {Δήμαρχος}
4. Έγκριση συμμετοχής Δημάρχου Χανίων στην 7η Συνδιάσκεψη Ελληνογερμανικής Συνέλευσης και έγκριση οδοιπορικών εξόδων για τη μετάβασή του στη Γερμανία {Δήμαρχος} 
5. Έγκριση υποβολής πρότασης στον Άξονα 2: «Αστική αναζωογόνηση 2017» του χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας -Πράσινο Ταμείο  {Δήμαρχος}
6. Παραχώρηση αιθουσών για την πραγματοποίηση εκλογών, για την εκλογή επικεφαλής νέου πολιτικού φορέα {Δήμαρχος}
7. Έγκριση μετακίνησης και οδοιπορικών εξόδων και εξόδων διαμονής Δημάρχου Χανίων για τη μετάβαση του στην Αθήνα {Δήμαρχος}
8. Συμπλήρωση της υπ’αριθμ. 637/2017 απόφασης του Δ.Σ., περί έγκρισης επιχορήγησης του ΘΗΣΕΑ Περιβολίων {Δήμαρχος}
9. Εντολή στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης περί μη άσκησης αίτησης καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος για ρυμοτομούμενη ιδιοκτησία Βουλγαράκη Νικολάου στη περιοχή “ΠΑΣΑΚΑΚΙ-ΧΑΡΑΚΙΑΣ”  {Μακράκης - Βλαχάκης}
10. Έγκριση αναθεώρησης του εσωτερικού κανονισμού Λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Χανίων {Αλιφιεράκη}
11. Έγκριση εκδηλώσεων Ξενώνα Φιλοξενίας Δήμου Χανίων με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των γυναικών {Αλιφιεράκη}
12. Σκοπιμότητα ανάθεσης εργασιών κλαδεμάτων, εκθαμνώσεων, κλπ Δήμου Χανίων {Αποστολάκη}
13. Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης για την τελική διάθεση των δημοτικών στερεών αποβλήτων του Δήμου Χανίων με τη ΔΕΔΙΣΑ ΑΕ (ΟΤΑ) για το έτος 2018 {Αποστολάκη}
14. Έγκριση υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για βράβευση ακτών του Δήμου Χανίων με το διεθνές βραβείο “Γαλάζια Σημαία” για το έτος 2018 {Αποστολάκη}
15. Ανάκληση της υπ’αριθμ. 157/2017 απόφασης του Δ.Σ. περί Διοικητικής αποβολής μισθωτή περιπτέρου (Νουσιάδης Σωκράτης) του αυθαιρέτως εκμεταλλευόμενου περιπτέρου {Κονταξάκης}
16. Ανάκληση της υπ’αριθμ. 268/2017 απόφασης του Δ.Σ. περί Διοικητικής αποβολής μισθωτή περιπτέρου (Νουσιάδης Στέφανος) του αυθαιρέτως εκμεταλλευόμενου περιπτέρου {Κονταξάκης}
17. Αναγνώριση αποζημίωσης βλάβης {Ξανθουδάκης}
18. Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου “Διαμόρφωση οδού Χάληδων και αύλειου χώρου Μητρόπολης”  {Ξανθουδάκης}
19. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου “Ανακατασκευή της οδού Νίκου Καζαντζάκη” {Ξανθουδάκης}
20. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου “Κατασκευή τοιχίου Αντιστήριξης οδού στο Σταλό Δ.Ε. Νέας Κυδωνίας” {Ξανθουδάκης}
21. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου “Διαμόρφωση ανοικτού αθλητικού κέντρου Αμπεριάς” {Ξανθουδάκης}
22. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα τελικού του έργου “Άρση επικινδυνότητας τμήματος φρουρίου νησίδας Σούδας” {Ξανθουδάκης}
23. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Νέων Τιμών του έργου “Κατεδάφιση Επικινδύνως Ετοιμόρροπων Κτισμάτων - χρήση 2016” {Ξανθουδάκης}
24. Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών τελικού – τακτοποιητικού του έργου “Επισκευές – Συντηρήσεις Δημοτικών Κτιρίων 2016”  {Ξανθουδάκης}
25. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου “Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις και Διαμόρφωση Περιπατητικής Διαδρομής στη περιοχή των Αγίων Αποστόλων” {Ξανθουδάκης}
26. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου “Κατασκευή Υποδομών σε χώρους καταφυγής πολιτικής προστασίας” {Ξανθουδάκης}
27. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αναβάθμιση Μουσείου Εθνικής Αντίστασης και Διαμόρφωση υπαίθριου χώρου συγκεντρώσεων στον οικισμό Θερίσου Δήμου Χανίων» {Ξανθουδάκης}
28. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ύδρευση Ίμπρου Ασκύφου Δήμου Σφακίων» {Ξανθουδάκης}
29. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση Υποδομών οδών Δήμου Χανίων έτους 2015» {Ξανθουδάκης}
30. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση οικισμού Ρόκας Δήμου Κισσάμου» {Ξανθουδάκης}
31. Ορισμός επιτροπής παραλαβής προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού λοιπών Δημοτικών Ενοτήτων για το έτος 2017 {Ξανθουδάκης}
32. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου “Επισκευές – Συντηρήσεις Δημοτικών Κτιρίων – Χρήση 2016” {Ξανθουδάκης}
33. Πληρωμή δικαστικών εξόδων (Τζαγκαράκης) {Μακράκης}
34. Πληρωμή δικαστικών εξόδων (Βιζυράκης) {Μαράκης}
35. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής εργασιών - υπηρεσιών {Βλαχάκης}
36. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής εργασιών - υπηρεσιών {Βλαχάκης}
37. Ορισμός δόσεων πληρωμής υποχρεώσεων από απαλλοτρίωση {Βλαχάκης}
38. Έγκριση διενέργειας της προμήθειας φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων και των νομικών του προσώπων {Βλαχάκης}
39. Διαγραφή ποσού από χρηματικό κατάλογο παραβάσεων ΚΟΚ λόγω λανθασμένης βεβαίωσης {Βλαχάκης}
40. Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους κλήσεων μισθωμένων οχημάτων και επαναβεβαίωσή τους όπου απαιτείται {Βλαχάκης}
41. Διαγραφή οφειλών από εισφορά σε χρήμα (Μαθιουδάκη) {Βλαχάκης}
42. Διαγραφή οφειλών από εισφορά σε χρήμα (Κελαϊδής) {Βλαχάκης}
43. Διαγραφή οφειλών από προνοιακά επιδόματα (ΜΩΥΣΙΔΗΣ & ΤΣΙΚΟΓΙΑ) {Βλαχάκης}
44. Διαγραφή οφειλών από τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων (ΛΕΒΕΝΤΕΑ) {Βλαχάκης}