Συνεδριάζει σήμερα Δευτέρα το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Αποκορώνου για τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Α/Α
ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ
1ο Θέμα: Απευθείας αγορά του μοναδικού κατάλληλου ακινήτου για για δημιουργία χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων στην Τοπική Κοινότητα Κουρνά για τις ανάγκες του κοιμητηρίου αυτής 
(εισηγητής: Δήμαρχος)
2ο Θέμα: Απευθείας εκμίσθωση του πρώην κοινοτικού καταστήματος του Δ. Δ. Βρυσών στην 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης 
(εισηγητής: Δήμαρχος)
3ο Θέμα: Ανάκληση απόφασης 178/2017 περί προγραμματικής συνεργασίας με Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) – τρόπος εκτέλεσης σύμβασης
(εισηγητής: Δήμαρχος)
4ο Θέμα: Σύσταση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του αντικειμένου της προμήθειας “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΕΛΑΦΡΑΣ ΛΥΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΑΜΟΥ”
(εισηγητής: Δήμαρχος)
5ο Θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής 1ου παραδοτέου του αντικειμένου της παροχής υπηρεσιών "Συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη διαχείριση του θέματος της πιστοποίησης των παιδικών χαρών δήμου Αποκορώνου” αναδόχου "MULTI Ι.Κ.Ε.”
(εισηγητής: Δήμαρχος)
6ο Θέμα: Έγκριση από Δ.Σ. του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) της Πράξης με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ BΑΜΟΣ» Δήμου Αποκορώνου του  Μέτρου 19.2 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» Κωδικός ΟΠΣΑΑ: 950351.
(εισηγητής: Δήμαρχος)
7ο Θέμα: Έγκριση από Δ.Σ. του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) της Πράξης με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΜΠΙΑ» Δήμου Αποκορώνου του  Μέτρου 19.2 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» Κωδικός ΟΠΣΑΑ: 950274.
(εισηγητής: Δήμαρχος)
8ο Θέμα: Έγκριση από Δ.Σ. του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) της Πράξης με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΛΑΜΙΤΣΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ» Δήμου Αποκορώνου του  Μέτρου 19.2 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» Κωδικός ΟΠΣΑΑ: 950125
(εισηγητής: Δήμαρχος)
9ο Θέμα: Έγκριση από Δ.Σ. του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) της Πράξης με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΒΑΛΛΟΣ» Δήμου Αποκορώνου του  Μέτρου 19.2 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» Κωδικός ΟΠΣΑΑ: 950350
(εισηγητής: Δήμαρχος)
10ο Θέμα: Έγκριση από Δ.Σ. του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) της Πράξης με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΛΑΜΙΤΣΙ ΑΜΥΓΔΑΛΟΥ» Δήμου Αποκορώνου του  Μέτρου 19.2 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» Κωδικός ΟΠΣΑΑ: 950348
(εισηγητής: Δήμαρχος)
11ο Θέμα: Έγκριση από Δ.Σ. του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) της Πράξης με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΖΙΤΖΙΦΕΣ» Δήμου Αποκορώνου του  Μέτρου 19.2 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» Κωδικός ΟΠΣΑΑ: 950350
(εισηγητής: Δήμαρχος)
12ο Θέμα: Έγκριση 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: “Έργα Αγροτικής Οδοποιΐας οικισμού Ασή Γωνιάς Δήμου Αποκορώνου”
(εισηγητής: Δήμαρχος)
13ο Θέμα: Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΚΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ”
(εισηγητής: Δήμαρχος)
14ο Θέμα: Χαρακτηρισμός δρόμου που ενώνει τον οικισμό Σελλιά με την επαρχιακή οδό 44 (Καλύβες – Βάμος – Γεωργιούπολη) ως κύριου και μοναδικού δημοτικού
(εισηγητής: Δήμαρχος)
15ο Θέμα: Τροποποίηση Κανονισμού λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών Αρμένων – Γεωργιουπόλεως και Κρυονερίδας, της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Αποκορώνου
(εισηγητής: Αργυρώ Μπενάκη)
16ο Θέμα: Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού για έκτακτη επιχορήγηση για πεζοπορικές διαδρομές
(εισηγητής: Ειρήνη Τερεζάκη)
17ο Θέμα: Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού για μισθοδοσία
(εισηγητής: Ειρήνη Τερεζάκη)
18ο Θέμα: Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού για δικαστικο συμβιβασμό με την Κοινοπραξία επωνυμίας “Σταμάτης Λύκος – Νικ. Μπαγορδάκης”
(εισηγητής: Ειρήνη Τερεζάκη)
19ο Θέμα: Τροποποίηση προϋπολογισμού του έτους 2017 για την εκτέλεση της Υπηρεσίας με τίτλο “ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΑΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ”
(εισηγητής: Ειρήνη Τερεζάκη)
20ο Θέμα: Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού για καταβολή σε χρήμα αντί παροχής γάλακτος
(εισηγητής: Ειρήνη Τερεζάκη)
21ο Θέμα: Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού για έξοδα συμμετοχής σε συμβούλια
(εισηγητής: Ειρήνη Τερεζάκη)
22ο Θέμα: Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού για καύσιμα
(εισηγητής: Ειρήνη Τερεζάκη)
23ο Θέμα: Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού για έκτακτες αναθέσεις λόγω θεομηνίας
(εισηγητής: Ειρήνη Τερεζάκη)
24ο Θέμα: Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού για χριστουγεννιάτικο δένρο
(εισηγητής: Ειρήνη Τερεζάκη)
25ο Θέμα: Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού για επιχορήγηση κοινωφελούς ιδρύματος “Αγία Σοφία”
(εισηγητής: Ειρήνη Τερεζάκη)
26ο Θέμα: Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού για επιχορήγηση εξόφλησης δικαστικών αποφάσεων
(εισηγητής: Ειρήνη Τερεζάκη)
27ο Θέμα: Έγκριση διαγραφής ποσού από τέλη παρεπιδημούντων λόγω διπλής δραστηριότητας (εισοδήματα που αφορούν κι άλλες δραστηριότητες) στον Γιαννετάκη Ιωάννη(ΑΦΜ 039879090)
(εισηγητής: Ειρήνη Τερεζάκη)
28ο Θέμα: Έγκριση διαγραφής ποσού από τέλη παρεπιδημούντων λόγω διπλής δραστηριότητας (εισοδήματα που αφορούν κι άλλες δραστηριότητες) στην Μπριλλάκη Ειρήνη (ΑΦΜ 135224999)
(εισηγητής: Ειρήνη Τερεζάκη)
29ο Θέμα: Ψήφιση πίστωσης λόγω μετακίνησης εκτός έδρας δημάρχου (σχετική η 200/2017 απόφ. Δ.Σ.)
(εισηγητής: Ειρήνη Τερεζάκη)
30ο Θέμα: Έγκριση παραχώρησης της χρήσης του χώρου του πρώην δημοτικού σχολείου Βατουδιάρη στον πολιτιστικό σύλλογο “Η Αγία Ζώνη”
(εισηγητής: Νίκη Νιολάκη)