Χθες άφησε την τελευταία του πνοή ο γενικός διευθυντής αναπτυξιακού προγραμματισμού περιβάλλοντος και υποδομών της Περιφέρειας Κρήτης

Με αφορμή το θάνατο του Γενικού Διευθυντή Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της Περιφέρειας Κρήτης, Γεωργίου Παπαδάκη, η Αντιπεριφερειάρ-χης Ρεθύμνης, κα Μαρία Λιονή, έκανε σήμερα την ακόλουθη δήλωση:

«Η οικογένεια της Περιφέρειας Κρήτης είναι συντετριμμένη από την ξαφνική απώλεια του  Γενικού Διευθυντή Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, Γεωργίου Παπαδάκη. Ο εκλιπών με το ήθος, την ευγένεια και την επιστημονική του κατάρ-τιση συνέβαλε σημαντικά  στην προώθηση μείζονων  αναπτυξιακών ζητημάτων του νη-σιού μας και του έργου της Περιφέρειας Κρήτης, προς όφελος της προόδου και της εξυ-πηρέτησης των πολιτών.

 Όσοι τον συνεργαστήκαμε στενά, και εγώ προσωπικά ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης, οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Π.Ε. Ρεθύμνης,  όσο και οι συνάδελφοί του μηχανικοί στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενό-τητας Ρεθύμνης, εκφράζουμε τη βαθιά  λύπη μας  και τη συμπαράστασή μας στην οικογέ-νεια  και στους οικείους του. Ήταν για μας ένας πολύτιμος συνεργάτης και η απουσία του θα είναι ουσιαστική και αισθητή».