Ανανέωσε θητεία στο Σωμ. Μισθωτών Κυλικείων Σχολείων ο Γιάννης Παυλάκης

Ύστερα από τις διεξαχθείσες εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στις 6/11/2017 και το εκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο συνεκλήθη στις 13/11/2017 για τη σύσταση σε σώμα, σας ενημερώνουμε πως η νέα σύνθεση του Δ.Σ. είναι η εξής: 

Πρόεδρος  Παυλάκης Ιωάννης 
Αντιπρόεδρος  Τριανταφυλλοπούλου Παναγούλα
Β΄Αντιπρόεδρος Κρομμυδάς Αχιλλέας
Γεν. Γραμματέας Καμπάκου Μαρία
Ταμίας Αρετάκη Αικατερίνη
Σύμβουλος Αν.Γραμματέα   Μαυρονάσιου Παπακώστα Αγγελική
Σύμβουλος  Αραμπατζόγλου Ελευθερία
Αναπλ.Σύμβουλος Ταρζάρ Αθηνά
Αναπλ.Σύμβουλος Χαχλαδάκης Ελευθέριος