Τεχνικό πρόγραμμα και προϋπολογισμος τα θέματα

Συνεδριάζει στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου (αίθ. Ελευθ. Βενιζέλου) σήμερα  Τετάρτη  15 Νοεμβρίου  2017 και ώρα 17:55, το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου για την:

Έγκριση σχεδίου Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Ηρακλείου οικονομικού έτους 2018 (αποφάσεις 760/2017 και 1015/2017 Οικονομικής Επιτροπής).

Στη συνέχεια και συγκεκριμένα στις 19:00 θα πραγματοποιηθεί ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα συζήτησης :

Έγκριση σχεδίου Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Ηρακλείου οικονομικού έτους 2018 (αποφάσεις 761/2017 και 1016/2017 Οικονομικής Επιτροπής).