Στο πλαίσιο του συνεδρίου το Σάββατο 18 Νοεμβρίου 2017 θα διεξαχθούν Σεμινάρια Διδακτικής (Φιλολογικών – Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών).

Η Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος και οι Σύλλογοι Φροντιστών Κρήτης διοργανώνει το 36ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο στο συνεδριακό χώρο του ξενοδοχείου Aquila Atlantis Hotel, στο Ηράκλειο Κρήτης.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου το Σάββατο 18 Νοεμβρίου 2017 θα διεξαχθούν Σεμινάρια Διδακτικής (Φιλολογικών – Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών). Ακαδημαϊκοί υπεύθυνοι είναι αντίστοιχα ο Αλέξης Πολίτης, ο Μιχάλης Λάμπρου και ο Στέφανος Τραχανάς και εισηγητές πανεπιστημιακοί καθηγητές, φροντιστές και εκπαιδευτικοί του δημόσιου σχολείου. 

Η διοργάνωση έχει πανελλήνιο χαρακτήρα και απευθύνεται σε καθηγητές τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα αλλά και φοιτητές.
 Στο πλαίσιο των σεμιναρίων θα βραβευθούν φροντιστές για την ιδιαίτερη προσφορά τους στο χώρο της εκπαίδευσης, ένας από κάθε νομό, και οι ακαδημαϊκοί υπεύθυνοι για την πολύτιμη καθοδήγηση και στήριξή τους.

Τα Σεμινάρια Διδακτικής διοργανώνονται για 6η συνεχή χρονιά, κάθε χρόνο και σε άλλη πόλη της Ελλάδος, στο πλαίσιο της γενικότερης  προσπάθειας της Ομοσπονδίας να συμβάλει  στη διαρκή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και στην ποιοτική αναβάθμιση της παρεχόμενης παιδείας.