Ενημερωτική ημερίδα από την Περιφέρεια Κρήτης για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “SHERPA- Shared knowledge for Energy Renovation in Buildings by Public Administrations”

Η Περιφέρεια Κρήτης οργανώνει ανοιχτή ημερίδα ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού έργου “SHERPA- Shared knowledge for Energy Renovation in Buildings by Public Administrations” του Προγράμματος INTERREG Mediterranean 2014-2020, την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 11:00 ​στο Ξενοδοχείο ATLANTIS στο Ηράκλειο.

Αντικείμενο της Ημερίδας είναι η ενημέρωση για τους στόχους και τις δράσεις του έργου SHERPA, καθώς και η ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών σχετικά με τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των δημοσίων κτιρίων.

Η ημερίδα απευθύνεται σε εκπροσώπους της Αυτοδιοίκησης και των δημόσιων φορέων της Κρήτης που εμπλέκονται στη διαμόρφωση στρατηγικών και σχεδίων δράσης ενεργειακής αποδοτικότητας, στον προγραμματισμό και την υλοποίηση έργων ενεργειακής αναβάθμισης σε κτίρια του δημόσιου τομέα (ενεργειακοί υπεύθυνοι, τεχνικές υπηρεσίες, οικονομικές υπηρεσίες κλπ.) σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

H ημερίδα υλοποιείται σε συνεργασία με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), εταίρο του έργου SHERPA και επικεφαλής εταίρο του έργου IMPULSE.

Εγγραφή μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας συμμετοχής μέχρι τις 20/11/2017 στο σύνδεσμο: https://goo.gl/forms/wnIcWYDJQFVYqAVf2    
Περισσότερες πληροφορίες για το έργο SHERPA, στην ιστοσελίδα του έργου: https://sherpa.interreg-med.eu/

11:00 – 11:10

Προσέλευση - εγγραφές

11:10 – 11:40

Χαιρετισμοί

 

Νίκος Καλογερής

Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης για το Περιβάλλον, τη Χωροταξία & την Ενέργεια

 

Γιώργος Αλεξάκης

Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης για Διεθνή και Ευρωπαϊκά Θέματα

 

Μάρκος Δαμασιώτης

Προϊστάμενος Διεύθυνσης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ)

11:40 – 11:55

Σύντομη παρουσίαση του έργου SHERPA

 

Xavier Martí

Συντονιστής έργου SHERPA, Τμήμα Διακυβέρνησης, Δημόσιας Διοίκησης και Κατοικίας, Κυβέρνηση της Καταλονίας (Ισπανία)

 

11:55 – 12:15

Σχεδιαζόμενες δράσεις του έργου SHERPA στην Κρήτη και σε εθνικό επίπεδο

 

Μαρία Αποστολάκη

Συντονίστρια έργου SHERPA για την Περιφέρεια Κρήτης

 

Ελένη Χατζηγεωργίου

Υπεύθυνη έργου SHERPA για το ΚΑΠΕ

Επιστημονικός Συνεργάτης Δ/νσης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων ΚΑΠΕ

 

12:15 – 12:30

Σύντομη παρουσίαση του έργου IMPULSE

 

Γιώργος Μιχ. Σταυρακάκης

Συντονιστής έργου IMPULSE

Επιστημονικός Συνεργάτης Δ/νσης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων ΚΑΠΕ

 

12:30 – 13:00

Καλές πρακτικές ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων από δημόσιους φορείς της Κρήτης

 

Παρουσιάσεις Δήμων Κρήτης

13:00 – 13:45

Ο ρόλος του ενεργειακού υπευθύνου στα δημόσια κτίρια: νομοθετικό πλαίσιο, αρμοδιότητες και ηλεκτρονική πλατφόρμα ενεργειακών υπευθύνων

 

Χάρης Ανδρεοσάτος

Επιστημονικός Συνεργάτης Δ/νσης Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού ΚΑΠΕ

13:45 – 14:15

Ερωτήσεις – Συζήτηση

Ελαφρύ γεύμα