Συστάθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ. του Συνδέσμου Μηχανικών Ηλεκτρολόγων - Επισκευαστών Φρένων Αυτοκινήτων και Μηχανημάτων Ν. Χανίων

Ύστερα από τη Γενική Συνέλευση και τις  διεξαχθείσες εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στις 20/09/2017, το εκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο συνεκλήθη  27/09/2017 για τη σύσταση σε σώμα, η νέα σύνθεση του Δ.Σ. είναι η εξής : 

Πρόεδρος ΚΟΤΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  
Αντιπρόεδρος ΜΥΡΙΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Γεν. Γραμματέας ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ταμίας ΓΙΑΝΝΕΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Αναπλ. Ταμίας  ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ   
Μέλος ΒΑΡΟΥΞΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ
Μέλος ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Μέλος ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Μέλος ΣΑΡΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ