Κάλεσμα στους δημότες να σπεύσουν να υποβάλλουν αίτηση για τη ρύθμιση

Από το Δήμο Ιεράπετρας ανακοινώθηκε ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για την ρύθμιση οφειλών είναι η 30η Νοεμβρίου 2017 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 4483/2017 ΦΕΚ 107/31-07-2017 τεύχος Α΄ «Ρυθµίσεις οφειλών προς Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού».

Με ανακοίνωσή του ο δήμος παρακαλεί τους δημότες που έχουν ληξιπρόθεσμες βεβαιωμένες οφειλές προς τον Δήμο Ιεράπετρας να προσέλθουν το αργότερο έως 30/11/2017 στο Τμήμα Εσόδων & Δημοτικής Περιουσίας Δημοκρατίας 31 στην Ιεράπετρα προκειμένου να υποβάλουν αίτηση ρύθμισης τους.